Opleidingen

BIG-Herregistratie Verpleegkundigen meerdere startdata categorie: MBO-College

Training ter voorbereiding op het examen Heb je jouw verpleegkundige diploma in Nederland behaald en/of ben je geregistreerd in het BIG-register en wil je je laten herregistreren? Aarzel dan niet, schrijf je hier nu in en volg deze training ter voorbereiding op het examen! Deze training BIG-Herregistratie Verpleegkundigen is speciaal bedoeld voor diegenen waarvan de…  Lees meer

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Verkort start 20 november categorie: Zorgacademie

In 2020 is de vervolgopleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) vernieuwd. En onder toezicht gekomen van het CZO. In deze verkorte opleiding ontwikkel je je tot een professional in de directe zorg voor ouderen die met psychogeriatrische ziektebeelden. Ook leer je als inhoudsdeskundige hoe je collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers adviseert en hoe je samenwerkt met andere…  Lees meer

Gespecialiseerd Verzorgende Revalidatiezorg (GRZ) start 18 januari 2024 categorie: Zorgacademie

Inschrijven Werken als Verzorgende in de Revalidatiezorg Na een specialisatie als Verzorgende in de Revalidatiezorg help je ouderen die specifieke zorg nodig hebben. De revalidatiezorg is gericht op het herstel en terugkeer van de cliënt in de thuissituatie. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die net een knie- of heupoperatie, een beroerte of hartaanval hebben gehad of…  Lees meer

Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS) start 8 november categorie: Zorgacademie

De complexiteit in de zorg neemt toe en het aantal zorgvragers met complexe somatische aandoeningen (vaak gecombineerd met een achteruitgang van de geestelijke vermogens) stijgt. Deze toename van complexe zorg vraagt om de nodige deskundigheid en kennis van somatische ziektebeelden, alsmede een krachtige zorgverlener die de zorg in ‘de driehoek’ coördineert. Daarom is het van…  Lees meer

Keuzedeel Assisteren bij Zorg en Welzijn categorie: MBO-College

Wil jij  aan het werk in een zorg-gerelateerde organisatie, maar heb je geen relevante vooropleiding? Dan is wellicht het keuzedeel Assisteren bij Zorg en Welzijn iets voor jou! Dit traject biedt je een mooi opstapje voor het werken binnen de zorg. Tijdens de lessen leer je meer over het ondersteunen bij huishoudelijke werkzaamheden en het…  Lees meer

Medicatie uitzetten en toedienen, start 18 september categorie: MBO-College

In de zorg werk je dagelijks met zorgvragers die medicatie gebruiken. Het is dan erg belangrijk dat jij weet welke medicatie er wordt gebruikt en wat de werking of bijwerkingen zijn. Medicatie toedienen, is een risicovolle handeling waarbij het erg belangrijk is dat je hier zorgvuldig mee omgaat. In deze training leer je in 1…  Lees meer

Train de Toetser Verpleegtechnische Handelingen (TDTV) categorie: Zorgacademie

Vaardigheden voor toetsers in de zorg Veel zorgorganisaties werken met interne toetsers. Dat zijn verzorgenden of verpleegkundigen die zelf bevoegd en bekwaam zijn voor verpleegtechnische handelingen en verantwoordelijk zijn voor het toetsen van collega’s in de praktijk. Daarvoor heb je vaardigheden nodig, maar moet je ook goed kunnen communiceren en feedback geven. De Wet BIG…  Lees meer

Werken met tilliften, start 2 oktober categorie: MBO-College

In deze training leer je nog beter werken met de actieve en passieve tillift. Je leert op een veilige manier werken met tilliften en hoe het voor de cliënt zo comfortabel mogelijk is. Deze training geeft je inzicht over de volgorde van het inzetten van hulpmiddelen. Wil jij je jouw deskundigheid als Helpende, Verzorgende of…  Lees meer

Wondzorg en ACT zwachtelen, start 11 september categorie: MBO-College

Deze training leert je hoe je verschillende wonden herkent en kunt behandelen. Je leert adviezen toe te passen in de praktijk en juiste keuzes te maken in het wondbehandeling materiaal. Daarnaast leer je op de juiste wijze ACT zwachtelen toe te passen. Om je direct in te schrijven, klik: hier.  Lees meer

Helpende Zorg & Welzijn opleiding, niveau 2, BBL start 1 maart 2024 categorie: MBO-College

Inschrijven ‘Snel instappen als Helpende met een landelijk erkend diploma Helpende Zorg en Welzijn’ Werken als Helpende Zorg & Welzijn Met een opleiding ‘Helpende’ maak je de eerste stap in een carrière in de Zorg. Ook al heb je geen (of beperkte) ervaring in de zorg, je kunt via deze opleiding gemakkelijk instappen. In deze baan…  Lees meer

Verzorgende IG opleiding, MBO niveau 3 BBL start 3 oktober categorie: MBO-College

Inschrijven Werken als Verzorgende-IG niveau 3 ‘..Zoek je een baan met toekomst, waar je alle kanten mee uit kunt? Volg dan een opleiding tot Verzorgende-IG..!’ Als Verzorgende IG steun en verzorg je mensen die zichzelf niet kunnen redden. Door de vergrijzing in Nederland zijn er meer (zieke) ouderen en komen er steeds meer vacatures voor Verzorgenden-IG.…  Lees meer

Voortraject Verzorgende IG opleiding. categorie: MBO-College

    Werken als Verzorgende IG Als Verzorgende IG heb je een dankbaar beroep. Je helpt mensen die langdurig zorg nodig hebben. Denk daarbij aan ouderen met lichamelijke, of psychische (dementie) aandoeningen. Je werkt in een verpleeghuis, verzorgingshuis, in de thuiszorg, of soms in een ziekenhuis. Vind je dat leuk en wil je solliciteren als…  Lees meer

Van VAG naar VIG (Verzorgende IG) opleiding. categorie: MBO-College

Inschrijven Van VAG (Verzorgende) naar VIG (Verzorgende IG) De opleiding tot Verzorgende was in het verleden een goede stap om werkzaam te zijn in de zorg. Inmiddels is de zorg zoveel complexer geworden dat de Verzorgende onvoldoende vaardigheden kan en mag uitvoeren en de opleiding tot Verzorgende IG een passende stap is naar een bredere…  Lees meer

MBO Verpleegkundige opleiding, niveau 4, BBL start 15 januari 2024 categorie: MBO-College

Inschrijven Werken als Verpleegkundige, niveau 4 Als je een Verpleegkundige opleiding niveau 4 hebt, heb je uitstekende kansen op werk. Je overlegt op niveau met andere disciplines als de arts en de medisch specialist. Ook heb je de regie over het zorgleefplan. Verpleegkundigen mogen daarnaast de voorbehouden handelingen uitvoeren. Zo hebben zij bijvoorbeeld geleerd een…  Lees meer

Opleiding Helpende Plus (officieel erkend keuzedeel) start 4 september categorie: MBO-College

InschrijvenMet een opleiding Helpende Plus (officieel erkend keuzedeel) maak je de eerste opstap als Helpende naar Verzorgende. Je kan en mag dan méér en dat maakt je interessanter voor werkgevers. Met deze opleiding word je bekwaam in een aantal verzorgende vaardigheden die in het werkveld van zorg en welzijn veel gevraagd worden. Ook voor doorstroom naar de…  Lees meer

Training Verpleegtechnische handelingen categorie: MBO-College

Inschrijven Technische handelingen leren als Verzorgende (IG) Als Verzorgende wordt er steeds meer van je verwacht. Vooral je inzetbaarheid op verpleegtechnische handelingen is een vereiste in de hedendaagse zorg. Voor deze Verzorgenden biedt SVOZ een training van het complete pakket verpleegtechnische handelingen, waardoor zij inzetbaar zijn als Verzorgende IG. Het betreft de volgende handelingen: het…  Lees meer

Werkbegeleider Zorg training categorie: MBO-College

Inschrijven Werkbegeleiders kunnen leerlingen begeleiden in hun studie en toepassing van die studie in de praktijk tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV). Daarvoor krijgt een Werkbegeleider een korte training en ondersteuning bij het begeleiden en beoordelen van de deelnemers en hun bekwaamheid. De training voor Werkbegeleiders is opgebouwd uit drie thema’s: • Voorbereiden • Uitvoeren • Terugkijken Deze drie thema’s zijn…  Lees meer

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) opleiding start 10 november categorie: Zorgacademie

Inschrijven Werken als eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) Als Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) ben jij de spil tussen je cliënt, mantelzorgers en collega-zorgverleners. Je coördineert de zorg en bewaakt de kwaliteit van zorgverlening en helpt zo je cliënt met een betere kwaliteit van leven. Je bent dan ook het aanspreekpunt voor jouw cliënt, maar ook voor…  Lees meer

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) opleiding start 15 september categorie: Zorgacademie

Inschrijven Werken als Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) ‘..Steeds meer ouderen met dementie maakt dat een baan als Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) een goede garantie biedt voor de toekomst..’ Een gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie is dé specialist op het gebied van cliënten met psychiatrische en/of psychogeriatrische problemen. Je kunt gaan werken in een verpleeghuis, in de thuiszorg of…  Lees meer

Gespecialiseerde Palliatieve Zorg, meerdere startdata categorie: Zorgacademie

Inschrijven Werken als Gespecialiseerde in de Palliatieve Zorg Het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase is uitdagend werk waar je goed op moet zijn voorbereid. Behalve inhoudelijke zorg wordt er veel gevraagd van je sociale- en communicatieve vaardigheden in de omgang met de patiënt, andere zorgverleners en mantelzorgers.   De opleiding Gespecialiseerde Palliatieve Zorg Deze…  Lees meer

Train-de-trainer (TDT) start 6 november categorie: Zorgacademie

Inschrijven Didactische vaardigheden voor trainers in de zorg In de training ‘Train de trainer (TDT)’ voor medewerkers in de zorg ontwikkel je vaardigheden om trainingen te kunnen geven. Je wordt op didactiek geschoold, dus op het geven van trainingen op de werkvloer (van vaardigheden). Deze training kun je zelfstandig, of Incompany doen als je deze via je werkgever…  Lees meer

Woonzorgbegeleider opleiding. BBL voor volwassenen. categorie: Training en advies

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat er meer en meer wordt gestreefd naar kwaliteit van wonen en leven in plaats van het louter streven naar een goede professionele zorgverlening. Dit maakt dat er in de opzet van zorgorganisaties steeds vaker wordt toegewerkt naar kleinschalige woonvormen met veel ruimte voor huiselijkheid en persoonlijk contact.…  Lees meer

Groepsverzorging / dagopvang voor ouderen categorie: Training en advies

In diverse verzorgingshuizen en verpleeghuizen zijn voorzieningen aanwezig voor de opvang van ouderen in groepsverband. Hierbij kan het gaan om ouderen ‘uit de wijk’, maar ook om ouderen uit de eigen instelling. In de training besteedt de deelnemer aandacht aan groepsgedrag, groepsactiviteiten en omgaan met familie, vrijwilligers, mantelzorgers en professionele hulpverleners. Samen maakt men voor…  Lees meer

Methodisch werken categorie: Training en advies

Vraaggestuurd werken geeft het methodisch werken met zorgplannen een nieuwe impuls. Medewerkers die al langer met zorgplannen werken kunnen zich verdiepen in zorg op maat, klantvriendelijk werken en multidisciplinaire samenwerking. In het programma wordt de visie op zorg van de organisatie vertaald naar de dagelijkse praktijk. Vervolgens wordt, zonodig stap voor stap, geoefend in het…  Lees meer

Begeleiden van zorgvragers met probleemgedrag categorie: Training en advies

Zorgverleners hebben vaak te maken met zorgvragers bij wie het gedrag als problematisch wordt ervaren. Het kan hierbij gaan om dementerenden, somatisch zieken of mensen met (licht) psychiatrische aandoeningen. Door kritische zelfreflectie krijgt een zorgverlener zicht op de redenen waarom zij bepaald gedrag als een probleem ervaart. Mogelijke oorzaken van probleem- of complex gedrag, gevoelens…  Lees meer

Zorg bij neurorevalidatie categorie: Training en advies

Een groot deel van de zorgvragers is opgenomen met een cerebrovasculaire aandoening. Behalve de paramedische disciplines vervult ook de verpleging c.q. verzorging een belangrijke rol bij de reactivering van deze zorgcategorie. Via de benadering volgens het Neuro Developmental Treatment concept (NDT), kan adequater ingespeeld worden op deze specifieke zorgvraag. In de training leren de deelnemers…  Lees meer

Werken in de palliatieve zorg categorie: Training en advies

In de palliatieve zorg staat de psychische, sociale, spirituele en zingevende ondersteuning van de zorgvrager en de familie centraal. Deze intensieve vorm van zorg is gericht op het beheersen van pijn en andere symptomen van een naderende dood. Communicatie in de palliatieve zorgverlening, pijn en pijnbestrijding en voor zichzelf zorgen als zorgverlener zijn onderwerpen die…  Lees meer

Communicatievaardigheden categorie: Training en advies

Training Communicatievaardigheden; net even sterker staan op de arbeidsmarkt Werkgevers letten bij sollicitanten en bij hun werknemers die in aanmerking komen voor promotie steeds meer op de vaardigheden die het verschil maken in de dagelijkse samenwerking met collega’s en de afstemming tussen client, mantelzorgers en andere zorgaanbieders. Verzorgenden die willen werken aan hun communicatievaardigheden, werken…  Lees meer

Managementvaardigheden categorie: Training en advies

Het middenmanagement van zorginstellingen staat in de dynamiek van de zorg onder grote druk. Door trainingen en coaching kan de leidinggevende de zorg een extra kwaliteitsimpuls geven, de teamleden gericht ondersteunen en daarnaast zichzelf beter handhaven. De inhoud van deze training kan SVOZ aanpassen op de specifieke vraag van de instelling. Onderwerpen zijn: de veranderende…  Lees meer

Supervisie of Coaching categorie: Training en advies

Leidinggevenden hebben vanuit hun sleutelpositie soms slechts geringe collegiale ondersteuning en dus behoefte aan reflectie en het ontwikkelen van hun persoonlijke, met name communicatieve vaardigheden. Supervisoren kunnen hen op basis van concrete leervragen ondersteunen. Deze individuele gesprekken duren maximaal 1,5 uur per bijeenkomst. Groepssupervisie bij een klein aantal personen met vergelijkbare leervragen is eveneens mogelijk.…  Lees meer

Teambuilding of Zelfsturende teams categorie: Training en advies

Een goed op elkaar ingespeeld team is een basisvereiste bij het realiseren van beleidsdoelen op afdelingsniveau. Teambuilding streeft een hecht team na waarin het geheel meer is dan de som der delen. Afhankelijk van de wensen en behoeften in het team kan SVOZ een programma volledig op maat maken. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde…  Lees meer

Begeleiden van zorgvernieuwing categorie: Training en advies

Veel instellingen willen samen met hun medewerkers een cultuuromslag maken om een gewenste verandering te realiseren. Missies moeten worden vertaald naar de werkvloer. Voorbeelden zijn: van aanbodgerichte zorg naar vraaggerichte zorg, invoering van een digitaal zorgplan, transmuraal werken. De implementatie van een organisatiebreed veranderingsproces vraagt veel. Het gaat immers om veranderingen binnen de taakinhoud én…  Lees meer

Conferentie of Themadag categorie: Training en advies

Als start van een omvangrijk veranderingstraject kan het goed zijn om met alle betrokkenen een gemeenschappelijk referentiekader te bewerkstelligen en afspraken te maken over het resultaat. Vragen over doelstellingen van de organisatie en tevredenheid kunnen aan de orde komen tijdens een dergelijke startbijeenkomst. Voor het verzorgen van een themabijeenkomst omtrent een specifiek onderwerp wilt organiseren,…  Lees meer

Systeem voor voorbehouden handelingen categorie: Training en advies

Het onderhouden van de bekwaamheid van de medewerkers is essentieel om als zorginstelling te kunnen voldoen aan de eisen die de Wet BIG en de Kwaliteitswet Zorginstellingen stellen. Uitgangspunt bij het door SVOZ ontwikkelde systeem is dat er een zo groot mogelijk draagvlak ontstaat binnen de organisatie en dat de uitvoering zo praktisch mogelijk is.…  Lees meer

Begeleiden van ouderen met psychiatrische ziektebeelden categorie: Training en advies

Steeds vaker worden medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen geconfronteerd met bewoners met een psychiatrisch ziektebeeld. Er wordt van hen verwacht dat zij professioneel omgaan met geronto-psychiatrische bewoners. Veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden, de zorg voor mensen met depressief gedrag, neurotisch gedrag en psychotisch gedrag zijn thema’s in deze training. Verder besteedt de deelnemer aandacht aan overeenkomsten…  Lees meer