Opleidingen

Verzorgende Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) opleiding voor volwassenen. categorie: Zorgacademie

Werken als Verzorgende in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) Veel ouderen hebben specifieke zorg nodig. De revalidatiezorg is gericht op het herstel en terugkeer van de cliënt in de thuissituatie. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die net een knie- of heupoperatie, een beroerte of hartaanval hebben gehad of die een chronische aandoening hebben. Verzorgenden die kennis van zorg en…  Lees meer

Helpende Zorg & Welzijn opleiding. MBO niveau 2. BBL voor volwassenen. categorie: MBO-College

‘Snel instappen als Helpende met een landelijk erkend diploma Helpende Zorg en Welzijn’ Werken als Helpende Zorg & Welzijn ‘Helpende’ worden is vaak de eerste stap in een carrière in de Zorg. Ook mensen die geen (of beperkte) ervaring in de zorg hebben, kunnen gemakkelijk instappen. In deze baan help je mensen die niet meer zelfstandig…  Lees meer

Verzorgende IG opleiding, MBO niveau 3. BBL voor volwassenen. categorie: MBO-College

Inschrijven Werken als Verzorgende IG, niveau 3 ‘..Zoek je een baan met toekomst, waar je alle kanten mee uit kunt? Wordt dan Verzorgende IG..!’ De Verzorgende IG steunt en verzorgt mensen die zichzelf niet kunnen redden. Door de vergrijzing in Nederland zijn er meer (zieke) ouderen en komen er steeds meer vacatures voor Verzorgenden IG. Het…  Lees meer

Voortraject Verzorgende IG opleiding. MBO, BBL voor volwassenen. categorie: MBO-College

    Werken als Verzorgende IG Als Verzorgende IG heb je een dankbaar beroep. Je helpt mensen die langdurig zorg nodig hebben. Denk daarbij aan ouderen, psychiatrische patiënten, maar ook aan baby’s in de kraamzorg. Vind je dat leuk en je wilt solliciteren als Verzorgende IG, dan vragen werkgevers toch naar een minimale vooropleiding die…  Lees meer

Van VAG naar VIG (Verzorgende IG) opleiding MBO, BBL voor volwassenen. categorie: MBO-College

Van VAG naar VIG (Verzorgende IG), méér kunnen doen als Verzorgende IG Als Verzorde IG mag en kan je méér. Je mag bijvoorbeeld wel medicijnen uitdelen maar geen voorbehouden handelingen uitvoeren, zoals  injecteren, katheteriseren en een maagsonde inbrengen. Dit is de reden waarom veel oud opgeleid Verzorgenden graag een opleiding volgen om uiteindelijk ook het…  Lees meer

Opleiding Verpleegkundige, MBO niveau 4, verkort & versneld BBL. categorie: MBO-College

Werken als Verpleegkundige, niveau 4 Als Verpleegkundige op niveau 4 heb je uitstekende kansen op werk. Je overlegt met artsen en voert verpleegtechnische handelingen uit. Daarnaast voer je de regie over het zorg(leef)plan. Ook als jij al in de zorg werkt is de opleiding tot Verpleegkundige (niveau 4) bij SVOZ een goede keuze.  Dan kun je namelijk…  Lees meer

Helpende Plus opleiding. MBO, BBL voor volwassenen. categorie: MBO-College

‘..Je werkt aan je kwaliteit en deskundigheid en dat maakt je interessanter voor werkgevers…’ Als Helpende Plus maak je de eerste opstap in je baan. Je kan en mag dan méér en werkt aan je kwaliteit en deskundigheid en dat maakt je interessanter voor werkgevers. De volgende onderwerpen worden in de opleiding Helpende Plus behandeld: onderkenning…  Lees meer

Training Verpleegtechnische handelingen categorie: MBO-College

Technische handelingen leren als Verzorgende IG Als Verzorgende IG moet je in de praktijk verschillende verpleegtechnische handelingen kunnen uitvoeren. Beheersing van deze vaardigheden geeft je dat een grote voorsprong in je loopbaan als Verzorgende. Het gaat hierbij om: het toedienen van medicijnen wondverzorging assisteren bij onderzoek en diagnose katheterzorg maagsondezorg en toedienen van voeding stomazorg…  Lees meer

Werkbegeleider zorg categorie: MBO-College

Werkbegeleiders kunnen leerlingen begeleiden in hun studie en toepassing in de praktijk tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV). Daarvoor krijgt een Werkbegeleider een korte training en ondersteuning bij het begeleiden en beoordelen van de deelnemers en hun bekwaamheid. De training voor Werkbegeleiders is opgebouwd uit drie thema’s: • Voorbereiden • Uitvoeren • Terugkijken Deze drie thema’s zijn afgeleid uit methodisch werken…  Lees meer

Opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) voor volwassenen. categorie: Zorgacademie

  Werken als eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) Als Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) ben jij de spil tussen je cliënt, mantelzorgers en collega-zorgverleners. Je coördineert de zorg en bewaakt de kwaliteit van zorgverlening en helpt zo je cliënt met een betere kwaliteit van leven. Je bent dan ook het aanspreekpunt voor jouw client, maar ook voor…  Lees meer

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) opleiding voor volwassenen. categorie: Zorgacademie

Werken als Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) ‘..Steeds meer ouderen met dementie maakt dat een baan als Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) een goede garantie biedt voor de toekomst..’ Een gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie is dé specialist op het gebied van cliënten met psychiatrische en/of psychogeriatrische problemen. Je kunt gaan werken in een verpleeghuis, in de thuiszorg of wooncentrum.…  Lees meer

Gespecialiseerd Verzorgende Palliatieve Zorg opleiding voor volwassenen. categorie: Zorgacademie

  Werken als Gespecialiseerd Verzorgende in de Palliatieve Zorg Het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase is uitdagend werk waar je als Verzorgende goed op moet zijn voorbereid. Behalve inhoudelijke zorg wordt er veel gevraagd van je sociale- en communicatieve vaardigheden in de omgang met de patiënt, andere zorgverleners en mantelzorgers.   De opleiding Gespecialiseerd…  Lees meer

Train-de-trainer Vaardigheidsonderwijs categorie: Zorgacademie

Didactische vaardigheden voor trainers/toetsers in de Zorg Veel zorgorganisaties werken met interne trainers/toetsers. Dat zijn Verzorgenden, of Verpleegkundigen die zelf bevoegd en bekwaam zijn voor verpleegtechnische handelingen en verantwoordelijk zijn voor het trainen en toetsen van collega’s in de praktijk. Daarvoor heb je didactische vaardigheden nodig, maar moet je ook goed kunnen communiceren en feedback…  Lees meer

Train-de-trainer Vaardigheidsonderwijs Incompany categorie: Training en advies

Steeds meer instellingen kiezen ervoor de vakbekwaamheid van medewerkers op peil te houden door trainingen in de eigen instelling met trainers uit de eigen gelederen. Behalve dat deze trainers zelf de vaardigheden dienen te beheersen, moeten zij ook de kunst verstaan deze over te dragen aan collega’s. Deze training ontwikkelt kennis, inzicht en vaardigheden in…  Lees meer

Woonzorgbegeleider opleiding. BBL voor volwassenen. categorie: Training en advies

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat er meer en meer wordt gestreefd naar kwaliteit van wonen en leven in plaats van het louter streven naar een goede professionele zorgverlening. Dit maakt dat er in de opzet van zorgorganisaties steeds vaker wordt toegewerkt naar kleinschalige woonvormen met veel ruimte voor huiselijkheid en persoonlijk contact.…  Lees meer

Groepsverzorging / dagopvang voor ouderen categorie: Training en advies

In diverse verzorgingshuizen en verpleeghuizen zijn voorzieningen aanwezig voor de opvang van ouderen in groepsverband. Hierbij kan het gaan om ouderen ‘uit de wijk’, maar ook om ouderen uit de eigen instelling. In de training besteedt de deelnemer aandacht aan groepsgedrag, groepsactiviteiten en omgaan met familie, vrijwilligers, mantelzorgers en professionele hulpverleners. Samen maakt men voor…  Lees meer

Methodisch werken categorie: Training en advies

Vraaggestuurd werken geeft het methodisch werken met zorgplannen een nieuwe impuls. Medewerkers die al langer met zorgplannen werken kunnen zich verdiepen in zorg op maat, klantvriendelijk werken en multidisciplinaire samenwerking. In het programma wordt de visie op zorg van de organisatie vertaald naar de dagelijkse praktijk. Vervolgens wordt, zonodig stap voor stap, geoefend in het…  Lees meer

Begeleiden van zorgvragers met probleemgedrag categorie: Training en advies

Zorgverleners hebben vaak te maken met zorgvragers bij wie het gedrag als problematisch wordt ervaren. Het kan hierbij gaan om dementerenden, somatisch zieken of mensen met (licht) psychiatrische aandoeningen. Door kritische zelfreflectie krijgt een zorgverlener zicht op de redenen waarom zij bepaald gedrag als een probleem ervaart. Mogelijke oorzaken van probleem- of complex gedrag, gevoelens…  Lees meer

Zorg bij neurorevalidatie categorie: Training en advies

Een groot deel van de zorgvragers is opgenomen met een cerebrovasculaire aandoening. Behalve de paramedische disciplines vervult ook de verpleging c.q. verzorging een belangrijke rol bij de reactivering van deze zorgcategorie. Via de benadering volgens het Neuro Developmental Treatment concept (NDT), kan adequater ingespeeld worden op deze specifieke zorgvraag. In de training leren de deelnemers…  Lees meer

Werken in de palliatieve zorg categorie: Training en advies

In de palliatieve zorg staat de psychische, sociale, spirituele en zingevende ondersteuning van de zorgvrager en de familie centraal. Deze intensieve vorm van zorg is gericht op het beheersen van pijn en andere symptomen van een naderende dood. Communicatie in de palliatieve zorgverlening, pijn en pijnbestrijding en voor zichzelf zorgen als zorgverlener zijn onderwerpen die…  Lees meer

Communicatievaardigheden categorie: Training en advies

Training Communicatievaardigheden; net even sterker staan op de arbeidsmarkt Werkgevers letten bij sollicitanten en bij hun werknemers die in aanmerking komen voor promotie steeds meer op de vaardigheden die het verschil maken in de dagelijkse samenwerking met collega’s en de afstemming tussen client, mantelzorgers en andere zorgaanbieders. Verzorgenden die willen werken aan hun communicatievaardigheden, werken…  Lees meer

Managementvaardigheden categorie: Training en advies

Het middenmanagement van zorginstellingen staat in de dynamiek van de zorg onder grote druk. Door trainingen en coaching kan de leidinggevende de zorg een extra kwaliteitsimpuls geven, de teamleden gericht ondersteunen en daarnaast zichzelf beter handhaven. De inhoud van deze training kan SVOZ aanpassen op de specifieke vraag van de instelling. Onderwerpen zijn: de veranderende…  Lees meer

Supervisie of Coaching categorie: Training en advies

Leidinggevenden hebben vanuit hun sleutelpositie soms slechts geringe collegiale ondersteuning en dus behoefte aan reflectie en het ontwikkelen van hun persoonlijke, met name communicatieve vaardigheden. Supervisoren kunnen hen op basis van concrete leervragen ondersteunen. Deze individuele gesprekken duren maximaal 1,5 uur per bijeenkomst. Groepssupervisie bij een klein aantal personen met vergelijkbare leervragen is eveneens mogelijk.…  Lees meer

Teambuilding of Zelfsturende teams categorie: Training en advies

Een goed op elkaar ingespeeld team is een basisvereiste bij het realiseren van beleidsdoelen op afdelingsniveau. Teambuilding streeft een hecht team na waarin het geheel meer is dan de som der delen. Afhankelijk van de wensen en behoeften in het team kan SVOZ een programma volledig op maat maken. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde…  Lees meer

Begeleiden van zorgvernieuwing categorie: Training en advies

Veel instellingen willen samen met hun medewerkers een cultuuromslag maken om een gewenste verandering te realiseren. Missies moeten worden vertaald naar de werkvloer. Voorbeelden zijn: van aanbodgerichte zorg naar vraaggerichte zorg, invoering van een digitaal zorgplan, transmuraal werken. De implementatie van een organisatiebreed veranderingsproces vraagt veel. Het gaat immers om veranderingen binnen de taakinhoud én…  Lees meer

Conferentie of Themadag categorie: Training en advies

Als start van een omvangrijk veranderingstraject kan het goed zijn om met alle betrokkenen een gemeenschappelijk referentiekader te bewerkstelligen en afspraken te maken over het resultaat. Vragen over doelstellingen van de organisatie en tevredenheid kunnen aan de orde komen tijdens een dergelijke startbijeenkomst. Voor het verzorgen van een themabijeenkomst omtrent een specifiek onderwerp wilt organiseren,…  Lees meer

Systeem voor voorbehouden handelingen categorie: Training en advies

Het onderhouden van de bekwaamheid van de medewerkers is essentieel om als zorginstelling te kunnen voldoen aan de eisen die de Wet BIG en de Kwaliteitswet Zorginstellingen stellen. Uitgangspunt bij het door SVOZ ontwikkelde systeem is dat er een zo groot mogelijk draagvlak ontstaat binnen de organisatie en dat de uitvoering zo praktisch mogelijk is.…  Lees meer

Begeleiden van ouderen met psychiatrische ziektebeelden categorie: Training en advies

Steeds vaker worden medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen geconfronteerd met bewoners met een psychiatrisch ziektebeeld. Er wordt van hen verwacht dat zij professioneel omgaan met geronto-psychiatrische bewoners. Veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden, de zorg voor mensen met depressief gedrag, neurotisch gedrag en psychotisch gedrag zijn thema’s in deze training. Verder besteedt de deelnemer aandacht aan overeenkomsten…  Lees meer