Opleidingen

NIEUW! Verzorgende Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) categorie: Zorgacademie

Ben jij die verzorgende met een spilfunctie op de revalidatie-afdeling of heb je de ambitie om je hierin te specialiseren? Aarzel dan niet en volg in het voorjaar van 2018 de nieuwe opleiding Verzorgende Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)! Tijdens de opleiding GRZ leer je in 12 lesdagen, verspreid over ongeveer 8 maanden wat alle taken en…  Lees meer

Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2 categorie: MBO-College

Als Helpende Zorg & Welzijn ondersteun je bij het opruimen, schoonmaken en de zorg voor een fijne leefomgeving. Soms neem je die taken geheel over van de cliënt/zorgvrager. Je ondersteunt een cliënt/zorgvrager bij dagelijkse bezigheden als eten en drinken en verplaatsen. Daarbij houd je rekening met wat deze zelf wil of kan doen. Afhankelijk van…  Lees meer

Verzorgende-IG opleiding, niveau 3 categorie: MBO-College

De Verzorgende-IG opleiding is een opleiding op niveau 3. Ondersteun en help je graag mensen op allerlei vlakken? Zet jij de persoon graag centraal? Wil je echt iets betekenen voor mensen? Dan is de Verzorgende-IG opleiding echt iets voor jou. Je leert hoe je basiszorg moet verlenen, maar voert ook verpleegtechnische handelingen uit, zoals bijvoorbeeld…  Lees meer

Van VAG naar VIG (Verzorgende-IG) categorie: MBO-College

Kan ik als VAG-gediplomeerde een opleiding volgen om uiteindelijk het Verzorgende-IG diploma te behalen. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Van VAG naar VIG Het traject VAG naar VIG volg je binnen de opleiding Verzorgende-IG. Doordat je als VAG-gediplomeerde vrijstelling kunt aanvragen voor een aantal onderdelen, hoeven bepaalde lessen niet gevolgd te worden. De start-…  Lees meer

Opleiding mbo-verpleegkundige, niveau 4, verkort categorie: MBO-College

Er zijn steeds meer verpleegkundigen nodig die werken in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg. Met dit diploma heb je dan ook uitstekende kansen op werk. Wil jij ook de regie voeren over het zorg(leef)plan? Overleggen met artsen en overige disciplines en verpleegtechnische handelingen uitvoeren? En werk jij al in de zorg? Doe dan ook de opleiding…  Lees meer

Helpende Plus categorie: MBO-College

Wil jij je verder ontwikkelen als Helpende? Volg dan de training Helpende Plus. Na de introductie bijeenkomst leer je in 6 dagen Verpleegtechnische vaardigheden zoals bijvoorbeeld het hanteren van een insulinepen. Maar je leert ook wat de gezondheidsrisico’s zijn bij verschillende ziektebeelden. De volgende onderwerpen worden behandeld; Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied…  Lees meer

Training Verpleegtechnische handelingen categorie: MBO-College

Ben jij een Verzorgende (niveau 3) en wil je je verder bekwamen in het uitvoeren van allerlei verschillende verpleegtechnische handelingen? Dan is deze training voor jou geschikt. Verpleegtechnische handelingen oefenen in ons eigen praktijklokaal Wij beschikken over een eigen praktijklokaal met patiëntenverzorgingspoppen en alle benodigde materialen en middelen voor verpleegtechnische handelingen en vaardigheden. Bij ons…  Lees meer

Werkbegeleiden categorie: MBO-College

De training Werkbegeleiden bereidt werkbegeleiders voor op het begeleiden en beoordelen van deelnemers aan SVOZ-opleidingen tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV). Een begeleider krijgt in een korte training ondersteuning bij het begeleiden en beoordelen van de proeven van bekwaamheid. De training Werkbegeleiden is opgebouwd uit drie thema’s: • Voorbereiden • Uitvoeren • Terugkijken Deze drie thema’s zijn afgeleid uit methodisch…  Lees meer

Eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV) categorie: Zorgacademie

EVV Opleiding volgen? Wil jij doorgroeien en je verder ontwikkelen in het verbeteren van de kwaliteit van leven in verpleeg- en verzorgingshuizen? Dan kan je de branche-erkende vervolg opleiding EVV gaan doen. Deze opleiding sluit perfect aan bij de opleiding Verzorgende, niveau 3. Na het behalen van deze opleiding ben je verantwoordelijk voor het optimaal…  Lees meer

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) categorie: Zorgacademie

Opleiding GVP In deze Branche-erkende opleiding verwerven verzorgenden kennis en vaardigheden in het omgaan met psychogeriatrische zorgvragers. Bekende benaderingswijzen, zoals Realiteits Oriëntatie Benadering (ROB), validation en snoezelen komen aan bod. Daarnaast wordt in de opleiding gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie aandacht besteed aan belevingsgerichte zorg, zintuigactivering en kleinschalige woonvoorzieningen. Omgaan met moeilijke situaties komt via de praktijkopdrachten aan…  Lees meer

Gespecialiseerd Verzorgende Palliatieve Zorg categorie: Zorgacademie

In de opleiding ‘Gespecialiseerd Verzorgende Palliatieve zorg’ verdiep je je in de speciale zorg voor ernstige zieke mensen, voor wie genezen niet meer mogelijk is. Juist in deze laatste levensfase kan je heel veel betekenen voor de zorgvrager. Ondersteuning is natuurlijk nodig op medische en verpleegkundige gebied. Maar ook op het psychische, sociale, spirituele vlak.…  Lees meer

Train-de-trainer Vaardigheidsonderwijs categorie: Zorgacademie

Bekwaam worden is één. Bekwaam blijven is twee. De Wet BIG en de Kwaliteitswet Zorginstellingen vragen om medewerkers die bekwaam én bevoegd zijn. In de training Train-de-trainer Vaardigheidsonderwijs ontwikkel je vaardigheden om je collega’s en leerlingen uit het opleidingsstelsel voor de verzorgende en verplegende beroepen te instrueren en te begeleiden.  Lees meer

Train-de-trainer Vaardigheidsonderwijs Incompany categorie: Training en advies

Steeds meer instellingen kiezen ervoor de vakbekwaamheid van medewerkers op peil te houden door trainingen in de eigen instelling met trainers uit de eigen gelederen. Behalve dat deze trainers zelf de vaardigheden dienen te beheersen, moeten zij ook de kunst verstaan deze over te dragen aan collega’s. Deze training ontwikkelt kennis, inzicht en vaardigheden in…  Lees meer

Woonzorgbegeleider categorie: Training en advies

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat er meer en meer wordt gestreefd naar kwaliteit van wonen en leven in plaats van het louter streven naar een goede professionele zorgverlening. Dit maakt dat er in de opzet van zorgorganisaties steeds vaker wordt toegewerkt naar kleinschalige woonvormen met veel ruimte voor huiselijkheid en persoonlijk contact.…  Lees meer

Groepsverzorging / dagopvang voor ouderen categorie: Training en advies

In diverse verzorgingshuizen en verpleeghuizen zijn voorzieningen aanwezig voor de opvang van ouderen in groepsverband. Hierbij kan het gaan om ouderen ‘uit de wijk’, maar ook om ouderen uit de eigen instelling. In de training besteedt de deelnemer aandacht aan groepsgedrag, groepsactiviteiten en omgaan met familie, vrijwilligers, mantelzorgers en professionele hulpverleners. Samen maakt men voor…  Lees meer

Methodisch werken categorie: Training en advies

Vraaggestuurd werken geeft het methodisch werken met zorgplannen een nieuwe impuls. Medewerkers die al langer met zorgplannen werken kunnen zich verdiepen in zorg op maat, klantvriendelijk werken en multidisciplinaire samenwerking. In het programma wordt de visie op zorg van de organisatie vertaald naar de dagelijkse praktijk. Vervolgens wordt, zonodig stap voor stap, geoefend in het…  Lees meer

Begeleiden van zorgvragers met probleemgedrag categorie: Training en advies

Zorgverleners hebben vaak te maken met zorgvragers bij wie het gedrag als problematisch wordt ervaren. Het kan hierbij gaan om dementerenden, somatisch zieken of mensen met (licht) psychiatrische aandoeningen. Door kritische zelfreflectie krijgt een zorgverlener zicht op de redenen waarom zij bepaald gedrag als een probleem ervaart. Mogelijke oorzaken van probleem- of complex gedrag, gevoelens…  Lees meer

Zorg bij neurorevalidatie categorie: Training en advies

Een groot deel van de zorgvragers is opgenomen met een cerebrovasculaire aandoening. Behalve de paramedische disciplines vervult ook de verpleging c.q. verzorging een belangrijke rol bij de reactivering van deze zorgcategorie. Via de benadering volgens het Neuro Developmental Treatment concept (NDT), kan adequater ingespeeld worden op deze specifieke zorgvraag. In de training leren de deelnemers…  Lees meer

Werken in de palliatieve zorg categorie: Training en advies

In de palliatieve zorg staat de psychische, sociale, spirituele en zingevende ondersteuning van de zorgvrager en de familie centraal. Deze intensieve vorm van zorg is gericht op het beheersen van pijn en andere symptomen van een naderende dood. Communicatie in de palliatieve zorgverlening, pijn en pijnbestrijding en voor zichzelf zorgen als zorgverlener zijn onderwerpen die…  Lees meer

Communicatievaardigheden categorie: Training en advies

Verzorgenden die willen werken aan hun communicatievaardigheden, werken aan zichzelf en aan hun team. SVOZ verzorgt trainingen waarin diverse vaardigheden aan bod komen aangepast aan de behoefte van de medewerkers of het team. Voorbeelden van communicatievaardigheden zijn: actief luisteren samenvatten geven en ontvangen van feedback samenwerken onderhandelen conflict hanteren vergadertechnieken effectieve tweegesprekken  Lees meer

Managementvaardigheden categorie: Training en advies

Het middenmanagement van zorginstellingen staat in de dynamiek van de zorg onder grote druk. Door trainingen en coaching kan de leidinggevende de zorg een extra kwaliteitsimpuls geven, de teamleden gericht ondersteunen en daarnaast zichzelf beter handhaven. De inhoud van deze training kan SVOZ aanpassen op de specifieke vraag van de instelling. Onderwerpen zijn: de veranderende…  Lees meer

Supervisie of Coaching categorie: Training en advies

Leidinggevenden hebben vanuit hun sleutelpositie soms slechts geringe collegiale ondersteuning en dus behoefte aan reflectie en het ontwikkelen van hun persoonlijke, met name communicatieve vaardigheden. Supervisoren kunnen hen op basis van concrete leervragen ondersteunen. Deze individuele gesprekken duren maximaal 1,5 uur per bijeenkomst. Groepssupervisie bij een klein aantal personen met vergelijkbare leervragen is eveneens mogelijk.…  Lees meer

Teambuilding of Zelfsturende teams categorie: Training en advies

Een goed op elkaar ingespeeld team is een basisvereiste bij het realiseren van beleidsdoelen op afdelingsniveau. Teambuilding streeft een hecht team na waarin het geheel meer is dan de som der delen. Afhankelijk van de wensen en behoeften in het team kan SVOZ een programma volledig op maat maken. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde…  Lees meer

Begeleiden van zorgvernieuwing categorie: Training en advies

Veel instellingen willen samen met hun medewerkers een cultuuromslag maken om een gewenste verandering te realiseren. Missies moeten worden vertaald naar de werkvloer. Voorbeelden zijn: van aanbodgerichte zorg naar vraaggerichte zorg, invoering van een digitaal zorgplan, transmuraal werken. De implementatie van een organisatiebreed veranderingsproces vraagt veel. Het gaat immers om veranderingen binnen de taakinhoud én…  Lees meer

Werkbegeleiden categorie: Training en advies

Deze training heeft tot doel werkbegeleiders voor te bereiden op het begeleiden en beoordelen van deelnemers aan SVOZ-opleidingen tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV). In een korte snelle training krijgt een begeleider ondersteuning bij het begeleiden en beoordelen van de proeve van bekwaamheid. Deze training is opgebouwd uit drie thema’s, namelijk: voorbereiden, uitvoeren en terugkijken. Deze zijn…  Lees meer

Conferentie of Themadag categorie: Training en advies

Als start van een omvangrijk veranderingstraject kan het goed zijn om met alle betrokkenen een gemeenschappelijk referentiekader te bewerkstelligen en afspraken te maken over het resultaat. Vragen over doelstellingen van de organisatie en tevredenheid kunnen aan de orde komen tijdens een dergelijke startbijeenkomst. Voor het verzorgen van een themabijeenkomst omtrent een specifiek onderwerp wilt organiseren,…  Lees meer

Systeem voor voorbehouden handelingen categorie: Training en advies

Het onderhouden van de bekwaamheid van de medewerkers is essentieel om als zorginstelling te kunnen voldoen aan de eisen die de Wet BIG en de Kwaliteitswet Zorginstellingen stellen. Uitgangspunt bij het door SVOZ ontwikkelde systeem is dat er een zo groot mogelijk draagvlak ontstaat binnen de organisatie en dat de uitvoering zo praktisch mogelijk is.…  Lees meer

Begeleiden van ouderen met psychiatrische ziektebeelden categorie: Training en advies

Steeds vaker worden medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen geconfronteerd met bewoners met een psychiatrisch ziektebeeld. Er wordt van hen verwacht dat zij professioneel omgaan met geronto-psychiatrische bewoners. Veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden, de zorg voor mensen met depressief gedrag, neurotisch gedrag en psychotisch gedrag zijn thema’s in deze training. Verder besteedt de deelnemer aandacht aan overeenkomsten…  Lees meer