Algemene voorwaarden

Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van SVOZ van toepassing.

Algemene voorwaarden

Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van SVOZ van toepassing.

Disclaimer

Toegang tot en het gebruik van de website van SVOZ betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande voorwaarden en beperkingen.

  • Ondanks de zorg en aandacht voor de inhoud van deze site, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is weergegeven. SVOZ is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies en/of schade ten gevolge van het gebruik van de site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
  • Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder ook het ontwerp, afbeeldingen en logo’s, zijn in eigendom of licentie bij SVOZ en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.
  • De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van SVOZ.
  • Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. SVOZ is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.
  • Voor klachten, opmerkingen of signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@svoz.nl.

 

Privacy

SVOZ behandelt persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt SVOZ om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over de aangeboden producten en diensten. Om te voldoen aan de nieuwe Europese privacywet (GDPR/AVG) hebben we onze privacyverklaring aangepast. Lees meer.

 

Cookies

Op 5 juni 2012 is de Nederlandse cookiewet in werking getreden. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies. Op 4 februari 2015 is een wetswijziging definitief geworden waardoor cookies met geen of geringe privacy-gevolgen buiten de cookie-wetgeving vallen. De wet stelt voor privacy-gevoelige cookies nog steeds verplicht dat gebruikers aan websites toestemming verlenen voor het gebruik hiervan. Op deze pagina kunt u lezen wat cookies zijn en waar ze precies voor dienen en informeren we u over de manier waarop SVOZ omgaat met cookies.

 

Cookies waar SVOZ gebruik van maakt

Op SVOZ vindt u functionele en analytische cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie. Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe je gebruik maakt van SVOZ. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website. Analytische cookies maken een minimale inbreuk op je privacy.

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werkt SVOZ niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

Analytics cookies

SVOZ werkt met Google Analytics als statistiekmodule en gebruikt deze analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde opleidingen bekijken etc. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.
De gemeten gegevens worden anoniem (zonder je IP-adres) verwerkt en worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht. We houden ons altijd aan de richtlijnen van de Autoriteit Consument & Markt. Sinds de eerdergenoemde wetswijziging van 4 februari 2015 hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming meer te worden gevraagd.