Afstandsonderwijs bij SVOZ

Hierbij willen we je graag informeren over de SVOZ coronamaatregelen m.b.t. het onderwijs en de examinering.

Onderwijs:

Veel van de lesdagen die zouden plaatsvinden in de periode van 16 maart tot 10 april zijn niet doorgegaan/gaan niet door i.v.m. de coronacrisis. Dit met de opzet dat de lesdagen op een later moment ingehaald worden en dat, zodra de lessen weer worden hervat, het oorspronkelijk lesrooster gevolgd wordt. Aan het einde van de opleiding worden dan de gemiste dagen toegevoegd.

Vanaf 13 april wordt het SVOZ onderwijs daar waar mogelijk op afstand gegeven.
Omdat niet elk onderwerp geschikt is voor het geven van afstandsonderwijs (bijvoorbeeld het oefenen van verpleegtechnische handelingen), zullen er extra lesdagen aan het oorspronkelijk rooster toegevoegd worden om gemiste lesitems in te kunnen halen (naast de gemiste lesdagen die zouden plaatsvinden in de periode van 16 maart tot 10 april).

Je opleiding zal hierdoor dus langer duren.

Het afstandsonderwijs vindt plaats volgens het lesrooster.
Op de dagen dat je naar school zou gaan zal de docent de lesdag op afstand (online) geven. NB in overleg met docent en de groep kan worden afgeweken van het rooster!
Jouw docent zal contact met je opnemen over hoe deze afstandslesdagen eruit komen te zien en over hoe je je voorbereidt op deze lesdagen.

Een deel van de lesdagen zal in #OnderwijsOnline plaatsvinden (met ‘projecten’), jouw docent geeft je uitleg over hoe je werkt met ‘projecten’.
Ook zal een deel van de lesdagen m.b.v. Zoom plaatsvinden: met Zoom kan een online bijeenkomst gehouden worden; alsof je aan tafel zit, maar dan via internet. Ook kan de docent via Zoom documenten met je delen.

Kan je een lesdag niet volgen omdat jouw werkgever je gevraagd heeft om zorg te verlenen tijdens die lesdag, geef dit dan z.s.m. door aan de docent!
Let op! De lesdagen vanaf 13 april tellen mee voor het verzuim, zie de verzuimregeling in de OER (Onderwijs- en ExamenRegeling) van jouw opleiding.

Geef het ook direct door aan de docent als je thuis geen beschikking hebt over een laptop/computer!
Tips:
• Misschien kan je een laptop lenen of op jouw werkplek inloggen?
• SVOZ heeft ook eventueel enkele werkplekken ter beschikking op ons opleidingscentrum in Utrecht.
• Bij de gemeente is een laptop/computer aanvragen soms mogelijk. Google de naam van jouw gemeente + ‘financiering laptop of computer’ of ‘bijzondere bijstand’.

Examinering:

Voor de lesgroepen die examens hadden moeten maken in de periode van 16 maart tot 10 april worden elke dag van de week examendagen bij SVOZ en (als zorginstelling hier toestemming voor geven en de RIVM regels hanteren) ook bij zorginstellingen op locatie georganiseerd.
Hierbij wordt een doorloopschema ingezet, met vaste blokken examentijd.
De deelnemers worden over verschillende ruimtes verdeeld waarbij geldt dat er maximaal drie deelnemers per ruimte zijn, er minimaal 1,5 meter tafelafstand is en er op elke tafel schoonmaakdoekjes, zakdoeken en de RIVM regels liggen.
Jouw docent informeert je verder hierover.

Alle maatregelen nog eens op een rij! SVOZ corona maatregelen

We wensen je veel succes met het vervolgen van jouw opleiding!

Het SVOZ team