Training en advies

 | SVOZ

Bij u op locatie

‘Flexibel en aangepast aan uw wensen’. Bij onze trainingen springen deze kwaliteiten van SVOZ in het oog. Resultaatgericht, uitgevoerd door trainers die bekend zijn met uw specifieke werkveld.

Ook voor maatwerktrainingen zijn er soms voor de werkgever interessante subsidiemogelijkheden. Daarom werken wij landelijk samen met subsidie experts die het meeste weten te halen uit landelijke en regionale subsidies.

HRM programma

Ook hebben wij een HRM programma waarbij uw interne bedrijfscultuur, documentatie en hrm-beleid centraal staat bij maatwerk van onze opleidingen. De rode draad in al onze opleidingen is het leren van en met elkaar. Niet alleen in de lesomgeving, maar ook vooral in de praktijk. Met onze jarenlange ervaring in het volwassenenonderwijs weten wij dat weer naar school gaan niet altijd meevalt. Daarom is de begeleiding door onze docenten en trainers hierop afgestemd, zij zijn mensen uit de praktijk en specialist op hun vakgebied. Na een zorgvuldige inventarisatie en in nauw overleg met u, snijden we de trainingen en leertrajecten toe op uw organisatie en uw inhoudelijke wensen. Dat resulteert in een uitgebreide offerte, zodat u exact weet waar u aan toe bent. We houden rekening met het niveau van de deelnemers en de organisatiespecifieke situatie.

 | SVOZ

Desgewenst nemen we naast de training ook de implementatie en projectbegeleiding voor onze rekening.

Om u een beeld te geven van de vele mogelijkheden, hebben we een aantal trainingen hiernaast op een rij gezet. Maak een keuze of neem contact met ons op. We geven u graag een passend advies.

Directe zorgverlening

De organisatie en de methodiek van zorg zijn voortdurend in beweging. Een zorgverlener is nooit uitgeleerd en dient mee te kunnen gaan met vernieuwingen. SVOZ speelt snel in op de actualiteit en de huidige zorgbehoefte. Zo bieden wij onder andere de training ‘Woonzorgbegeleider’ aan, bestemd voor zorgverleners in kleinschalige woonvoorzieningen.

Zorgcoördinatie en management

Leidinggevenden hebben vaardigheden nodig om een team te motiveren, veranderingsprocessen te begeleiden en spanningsvelden te hanteren. Een aantal ontwikkelingen in de zorg vraagt om begeleiding door professionele coaches. Voor deze doelgroepen hebben wij diverse trainingen zoals ‘Managementvaardigheden’, ‘Communicatievaardigheden’‘Supervisie of Coaching’ etc.

Opleiden en begeleiden

Goede praktijkbegeleiding is onmisbaar in elke instelling voor gezondheidszorg. Trainen, begeleiden en opleiden in de praktijk is ook een vak dat geleerd moet worden. De trainingen ‘Train de trainer vaardigheidsonderwijs’ of ‘Werkbegeleiden’ zijn hiervoor geschikt.

Opleidingsadvies en ondersteuning

Naast de opleidingen en trainingen verleent SVOZ diverse diensten op het gebied van advies en ondersteuning. Met deze activiteiten in de vorm van een advies, of een project vergroot SVOZ de service aan uw organisatie. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld ondersteuning bij een Conferentie of Themadag, Systeem voor voorbehouden handelingen, inzet van een acteur tijdens een training etc.