Gespecialiseerd Verzorgende Palliatieve Zorg opleiding

Inschrijven

 | SVOZ

Werken als Gespecialiseerd Verzorgende in de Palliatieve Zorg

Het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase is uitdagend werk waar je als Verzorgende goed op moet zijn voorbereid. Behalve inhoudelijke zorg wordt er veel gevraagd van je sociale- en communicatieve vaardigheden in de omgang met de patiënt, andere zorgverleners en mantelzorgers.

De opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Palliatieve Zorg

Deze opleiding kun je (voor jou grotendeels kostenlooszelfstandig, of Incompany doen als je deze via je werkgever aanvraagt. Voor branche-erkende opleidingen krijgt de werkgever hiervoor namelijk mogelijk verschillende subsidies. In de opleiding verdiep je je in de speciale zorg voor ernstige zieke mensen voor wie genezen niet meer mogelijk is. Juist in deze laatste levensfase kun je heel veel betekenen voor de zorgvrager. Ondersteuning is natuurlijk nodig op medische en verpleegkundige gebied. Maar ook op het psychische, sociale, spirituele vlak. Niet alleen voor de zorgvrager maar ook voor de familie. Na deze opleiding ben je in staat om palliatieve zorg te bieden aan zorgvragers en hun familie en vrienden.

Leerdoel opleiding palliatieve zorg

De 10 thema’s die aanbod komen zijn;

  • betekenis van ziekte en dood – inleiding palliatieve zorg en palliatieve zorgvrager.
  • culturele en godsdienstige achtergronden
  • organisatie van de zorg
  • hoe communiceer je het beste.
  • pijn, pijnbeleving en pijnbestrijding
  • symptomen en klachten in de palliatieve fase
  • psychische aspecten
  • ethische en spirituele  aspecten (euthanasie en sedatie)
  • hoe ga je om met rouw
  • zorg voor de familie en mantelzorgers

Via het werk deze opleiding volgen, met minimale kosten voor je werkgever

Wij vinden de combinatie van online leren en klassikaal erg belangrijk. Zo kun je thuis aan de slag en je vragen stellen tijdens de les of online aan de docent. SVOZ helpt jou om zo snel en gemakkelijk mogelijk de beste papieren voor die baan in handen te krijgen. Zo kun je ervoor kiezen om bij ons in het opleidingscentrum, of met een groep collega’s bij jou op het werk (Incompany opleiding) de opleiding te volgen.

Een incompany opleiding wordt betaald door je werkgever. Ook kun jullie dan zelf de startdatum bepalen en zijn er interessante subsidiemogelijkheden die vaak het grootste deel van jullie studiekosten dekken!

Uiteraard voldoen onze opleidingen aan alle wettelijke eisen, maar als enige opleider bieden wij een palet aan individuele begeleiding (zowel online als offline) en zorgen er voor dat deelnemers bij elkaar blijven in de klas waarmee zij zijn gestart.

 | SVOZ | SVOZ

Daarnaast bieden wij lesgarantie. Onze opleidingen, eenmaal gestart, gaan altijd door! Wij hebben veel aandacht voor het groepsproces naast de ontwikkeling van individuele vaardigheden waar je werkgever op zal letten.

Programma

Toelatingsvoorwaarden
 | SVOZDe opleiding is bestemd voor verzorgende (niveau 3) die werkzaam zijn in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg.

Duur
Deze opleiding bestaat uit 5 lesdagen van 6 uur. Je kan uitgaan van ongeveer 3 uur studiebelasting gedurende de week. Het huiswerk bestaat vooral uit het maken van opdrachten en het lezen van literatuur.

Diploma
Indien je alle dagdelen hebt bijgewoond en je een voldoende haalt voor je eindopdracht ontvang je een diploma.

Praktische informatie

Kosten
De kosten worden meestal volledig via de werkgever vergoed (meer informatie). De kosten zijn € 975,- .

Het boekengeld bedraagt € 28,50.

Wil je betalen in termijnen, dan is dat mogelijk. De eerste termijn is € 507,- (vooraf te voldoen). Hierna volgt nog 1 termijn van € 507,-.
Bij een betaling van het cursusgeld in 1 termijn wordt een korting toegepast van 4% waardoor het totaal bedrag uitkomt op € 975,-.

Plaats & datum
Utrecht – 18 april 2019

De lestijden zijn van 9.30 tot 16.00 uur.

Arbeidsmarktpersectief: zie website SBB en de SVOZ realtime Zorg-banen Monitor

Inschrijven