Gespecialiseerde Palliatieve Zorg, meerdere startdata

Inschrijven

 | SVOZ

Werken als Gespecialiseerde in de Palliatieve Zorg

Het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase is uitdagend werk waar je goed op moet zijn voorbereid. Behalve inhoudelijke zorg wordt er veel gevraagd van je sociale- en communicatieve vaardigheden in de omgang met de patiënt, andere zorgverleners en mantelzorgers.

De opleiding Gespecialiseerde Palliatieve Zorg

Deze opleiding kun je zelfstandig, of Incompany doen als je deze via je werkgever aanvraagt. In de opleiding verdiep je je in de speciale zorg voor ernstige zieke mensen voor wie genezen niet meer mogelijk is. Juist in deze laatste levensfase kun je heel veel betekenen voor de zorgvrager. Ondersteuning is natuurlijk nodig op medisch en verpleegkundig gebied. Maar ook op het psychische, sociale en culturele/spirituele vlak. Niet alleen voor de zorgvrager maar ook voor de familie. Na deze opleiding ben je in staat om palliatieve zorg te bieden aan zorgvragers en hun familie en vrienden.

Leerdoel opleiding gespecialiseerde palliatieve zorg

De 10 thema’s die aan bod komen zijn;

  • betekenis van ziekte en dood – inleiding palliatieve zorg en palliatieve zorgvrager.
  • culturele en godsdienstige achtergronden
  • organisatie van de zorg
  • hoe communiceer je het beste.
  • pijn, pijnbeleving en pijnbestrijding
  • symptomen en klachten in de palliatieve fase
  • psychische aspecten
  • ethische en spirituele  aspecten (euthanasie en sedatie)
  • hoe ga je om met rouw
  • zorg voor de familie en mantelzorgers

Via het werk deze opleiding volgen, met minimale kosten voor je werkgever

Wij vinden de combinatie van online leren en klassikaal erg belangrijk. Zo kun je thuis aan de slag en je vragen stellen tijdens de les of online aan de docent. SVOZ helpt jou om zo snel en gemakkelijk mogelijk de beste papieren voor die baan in handen te krijgen. Zo kun je ervoor kiezen om bij ons in het opleidingscentrum, of met een groep collega’s bij jou op het werk (Incompany opleiding) de opleiding te volgen.

Een Incompany opleiding wordt betaald door je werkgever. Die kan dan zelf de startdatum bepalen.

 | SVOZ | SVOZ

Uiteraard voldoen onze opleidingen aan alle wettelijke eisen, maar als enige opleider bieden wij een palet aan individuele begeleiding (zowel online als offline) en zorgen er voor dat deelnemers bij elkaar blijven in de klas waarmee zij zijn gestart.

Daarnaast bieden wij lesgarantie. Onze opleidingen, eenmaal gestart, gaan altijd door! Wij hebben veel aandacht voor het groepsproces naast de ontwikkeling van individuele vaardigheden waar je werkgever op zal letten.

Programma

Toelatingsvoorwaarden
De opleiding is bestemd voor professionals (niveau 3/4) die werkzaam zijn in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg.

Duur
Deze opleiding bestaat uit 5 lesdagen van 6 uur. Je kunt uitgaan van ongeveer 3 uur studiebelasting gedurende de week. Het huiswerk bestaat vooral uit het maken van opdrachten en het lezen van literatuur.

Diploma
Indien je alle dagdelen hebt bijgewoond en je een voldoende haalt voor je eindopdracht ontvang je een diploma.

Praktische informatie

Kosten
De kosten worden meestal volledig via de werkgever vergoed (meer informatie). De totale kosten zijn € 1.275,-

Wil je betalen in termijnen, dan is dat mogelijk. Hierbij wordt dan wel een opslag van rond de 4% over de totaalprijs gehanteerd.
De eerste termijn is € 663,- (vooraf te voldoen). Hierna volgt nog 1 termijn van € 663,-.

Het lesmateriaal wordt op ons onderwijsplatform #OnderwijsOnline aangeboden. Er zijn geen aanvullende kosten voor boeken/licenties.

Plaats, startdatum & rooster

Utrecht: 24 januari 2023 – Rooster
Rijswijk; 5 februari 2024 – Rooster

De lestijden zijn van 9.30 tot 16.00 uur.

Arbeidsmarktpersectief: zie website SBB en de SVOZ realtime Zorg-banen Monitor

Inschrijven