Woonzorgbegeleider opleiding. BBL voor volwassenen.

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat er meer en meer wordt gestreefd naar kwaliteit van wonen en leven in plaats van het louter streven naar een goede professionele zorgverlening. Dit maakt dat er in de opzet van zorgorganisaties steeds vaker wordt toegewerkt naar kleinschalige woonvormen met veel ruimte voor huiselijkheid en persoonlijk contact.

Veel zorginstellingen stappen dan ook af van het concept van verschillende afdelingen in één groot gebouw. De bovengenoemde omslag heeft vergaande gevolgen voor de medewerkers die de nieuw ontstane woongroepen gaan begeleiden. De in het verleden aangeleerde competenties gericht op ‘cure’, ‘care’ en structuur (controle) moeten worden omgezet naar competenties gericht op het begeleiden bij het voeren van een huishouden en op een goede kwaliteit van wonen, leven en welzijn.

Voor verzorgenden betekent dit het aanleren van nieuwe vaardigheden en soms ook het afleren van oude vaardigheden.
De opleiding tot woonzorgbegeleider biedt je de handvatten en houding benodigd om de omslag te maken naar het werken in een kleinschalige woonvorm.

Programma

Doelgroep
Iedereen die werkzaam is in kleinschalige woonvoorzieningen

Duur
Is afhankelijk van de doelgroep en de beginsituatie van de deelnemers.

Praktische informatie

Incompany

Kosten
Op aanvraag. De kosten worden meestal volledig via de werkgever vergoed (meer informatie).

Plaats & datum
In overleg

Arbeidsmarktpersectief: zie website SBB en de SVOZ realtime Zorg-banen Monitor