Systeem voor voorbehouden handelingen

Het onderhouden van de bekwaamheid van de medewerkers is essentieel om als zorginstelling te kunnen voldoen aan de eisen die de Wet BIG en de Kwaliteitswet Zorginstellingen stellen. Uitgangspunt bij het door SVOZ ontwikkelde systeem is dat er een zo groot mogelijk draagvlak ontstaat binnen de organisatie en dat de uitvoering zo praktisch mogelijk is.

Het omvat naast een train-de-trainerstraject voor medewerkers een aantal, in samenspraak met de zorginstelling, ontwikkelde documenten waarmee de voorbehouden handelingen bijgehouden en geregistreerd kunnen worden. SVOZ draagt zorg voor een projectleider die zal adviseren en ondersteunen bij de invoering van het systeem.

Programma

Doelgroep
Medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen die voorbehouden handelingen uitvoeren.

Duur
Afhankelijk van de behoefte en doelstelling van de deelnemers.

Praktische informatie

Incompany

Kosten
Op aanvraag

Plaats & datum
In overleg