Supervisie of Coaching

Leidinggevenden hebben vanuit hun sleutelpositie soms slechts geringe collegiale ondersteuning en dus behoefte aan reflectie en het ontwikkelen van hun persoonlijke, met name communicatieve vaardigheden. Supervisoren kunnen hen op basis van concrete leervragen ondersteunen. Deze individuele gesprekken duren maximaal 1,5 uur per bijeenkomst. Groepssupervisie bij een klein aantal personen met vergelijkbare leervragen is eveneens mogelijk.

In een coachingstraject werken coach en medewerker vanuit reflectie. Allereerst brengt de coach de werkwijze van de medewerker en de manier waarop hij/zij met veranderingen omgaat in kaart. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd met haalbare en uitvoerbare acties. Het doel is dat medewerkers uiteindelijk tot zelfcoaching in staat zijn. Ook de begeleiders van deelnemers aan de EVV-opleiding die zich willen bekwamen in het geven van intervisie, kunnen deze training volgen.

Programma

Doelgroep
Individuele medewerkers of teams

Duur
Afhankelijk van behoefte en doelstelling.

Praktische informatie

Incompany

Kosten
Op aanvraag

Plaats & datum
In overleg