Zorg bij neurorevalidatie

Een groot deel van de zorgvragers is opgenomen met een cerebrovasculaire aandoening. Behalve de paramedische disciplines vervult ook de verpleging c.q. verzorging een belangrijke rol bij de reactivering van deze zorgcategorie. Via de benadering volgens het Neuro Developmental Treatment concept (NDT), kan adequater ingespeeld worden op deze specifieke zorgvraag. In de training leren de deelnemers het NDT-concept toepassen. Daarnaast besteedt de deelnemer aandacht aan afasie en dysarthrie, bedligging, transfers, adl en hulpmiddelen.

Programma

Doelgroep
Verzorgenden en verpleegkundigen

Duur
Afhankelijk van de doelgroep en de beginsituatie van de deelnemers.

Praktische informatie

Incompany

Kosten
Op aanvraag

Plaats & datum
In overleg