Methodisch werken

Vraaggestuurd werken geeft het methodisch werken met zorgplannen een nieuwe impuls. Medewerkers die al langer met zorgplannen werken kunnen zich verdiepen in zorg op maat, klantvriendelijk werken en multidisciplinaire samenwerking. In het programma wordt de visie op zorg van de organisatie vertaald naar de dagelijkse praktijk. Vervolgens wordt, zonodig stap voor stap, geoefend in het opstellen, uitvoeren en evalueren van concrete zorgplannen. Hierbij kan gewerkt worden met het door de instelling gekozen rapportage- en registratiesysteem. Deze training dekt de eindtermen van deelkwalificatie 301.

SVOZ kan ook ondersteuning bieden bij de voorbereiding en daadwerkelijke implementatie van zorgdossiers in de instelling. In dat kader kan bijvoorbeeld projectmatige ondersteuning worden geboden aan een begeleidingsgroep in de vorm van scholing, coaching en supervisie.

Programma

Doelgroep
Zorgverleners die met zorgplannen werken of gaan werken.

Duur
Tenminste 5 dagdelen van 3 uur verspreid over een tweetal maanden.

Praktische informatie

Incompany

Kosten
Op aanvraag

Plaats & datum
In overleg