Begeleiden van zorgvragers met probleemgedrag

Zorgverleners hebben vaak te maken met zorgvragers bij wie het gedrag als problematisch wordt ervaren. Het kan hierbij gaan om dementerenden, somatisch zieken of mensen met (licht) psychiatrische aandoeningen. Door kritische zelfreflectie krijgt een zorgverlener zicht op de redenen waarom zij bepaald gedrag als een probleem ervaart. Mogelijke oorzaken van probleem- of complex gedrag, gevoelens van macht en onmacht en benaderingswijzen met aandacht voor de eigen rol komen aan bod. Het zorgplan, omgaan met familie en de samenwerking met andere disciplines zijn andere aandachtspunten.

Programma

Doelgroep
Zorgverleners in de intra- en extramurale zorg.

Duur
Afhankelijk van de doelgroep en de beginsituatie van de deelnemers.

Praktische informatie

Incompany

Kosten
Op aanvraag

Plaats & datum
In overleg