Begeleiden van zorgvernieuwing

Veel instellingen willen samen met hun medewerkers een cultuuromslag maken om een gewenste verandering te realiseren. Missies moeten worden vertaald naar de werkvloer. Voorbeelden zijn: van aanbodgerichte zorg naar vraaggerichte zorg, invoering van een digitaal zorgplan, transmuraal werken. De implementatie van een organisatiebreed veranderingsproces vraagt veel. Het gaat immers om veranderingen binnen de taakinhoud én de attitude. SVOZ kan managers en medewerkers ondersteunen bij het sturing geven aan het veranderingsproces. De ondersteuning wordt volledig op maat gesneden. De werkvormen zijn legio: een werkconferentie, workshops, training, supervisie of intervisie.

Programma

Doelgroep
Zorgmanagers en hun medewerkers

Duur
Afhankelijk van de doelgroep en de beginsituatie van de deelnemers

Praktische informatie

Incompany

Kosten
Op aanvraag

Plaats & datum
In overleg