Begeleiden van ouderen met psychiatrische ziektebeelden

Steeds vaker worden medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen geconfronteerd met bewoners met een psychiatrisch ziektebeeld. Er wordt van hen verwacht dat zij professioneel omgaan met geronto-psychiatrische bewoners. Veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden, de zorg voor mensen met depressief gedrag, neurotisch gedrag en psychotisch gedrag zijn thema’s in deze training. Verder besteedt de deelnemer aandacht aan overeenkomsten en verschillen tussen de psychogeriatrie en de geronto-psychiatrie en de eigen beleving en rol als zorgverlener. De deelnemers bespreken en oefenen met elkaar verschillende benaderingswijzen. Uitgaande van gestructureerde gedrags-observaties in de eigen praktijksituatie, stelt de deelnemer individuele zorgplannen op, voert ze uit en evalueert deze.

Programma

Doelgroep
Zorgverleners in de intra- en extramurale zorg.

Duur
Afhankelijk van de doelgroep en de beginsituatie van de deelnemers.

Praktische informatie

Incompany

Kosten
Op aanvraag

Plaats & datum
In overleg