Zorg-opleidingen bij de gemeente Amersfoort, omdat iedereen meetelt!

‘Vanuit een uitkeringssituatie naar een baan als Helpende in de Zorg!’

Een succesverhaal van Gemeente Amersfoort:

 | SVOZ

 | SVOZ

Mw. Hillegonde Kiewiet, Hoofd Arbeidsintegratie: ‘Iedereen telt mee’

75% succesvol naar een baan geholpen: zie persbericht

Bij de gemeente Amersfoort telt iedereen mee. Vanuit dat ideaal werd er in 2018 een sociaal experiment gestart wat ondertussen een succesverhaal is geworden; het helpen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan een vaste baan in de zorg.

Daarnaast is er, ook in Amersfoort, een chronisch tekort aan goed opgeleidde mensen in de zorg. Zo kwamen 2 aspecten waar de gemeente actief beleid op voert samen. Er ontstond een project om mensen met hulp van SVOZ in te laten stromen in een baan als Helpende Zorg & Welzijn. 75% is zo succesvol naar een vaste baan geholpen en de gemeente Amersfoort heeft inmiddels al vervolgtrajecten bij SVOZ gepland.

Helpende Zorg & Welzijn

 | SVOZ

Deelnemer Esther: ‘goede uitzichten op een vast contract’

‘Helpenden’ werken in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en in de thuiszorg. Ze helpen cliënten daar met hun lichamelijke verzorging en het huishouden. Zo dragen ze bij aan de zorg voor het welzijn en een fijne leefomgeving van mensen die niet meer geheel zelfstandig kunnen leven. ‘Een dankbaar beroep met directe positieve impact op de sociale cohesie’ en momenteel met volop mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Voor mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt vraagt dit wel de nodige ondersteuning en
begeleiding. Die begeleiding wordt gegeven door de casemanagers van gemeente/UWV, door de docent/trainer van SVOZ en door de praktijkopleiders bij de leerbedrijven.

Brede begeleiding en maatwerk

 | SVOZ

Matthijs Wegink, arbeidsdeskundige en trajectbegeleiding: ‘goede samenwerking met SVOZ opleidingen in de zorg’

De gehele breedte van de mogelijkheden bij SVOZ werd hiermee getest: bemiddeling, zorgkunde en flexibiliteit van begeleiding.
Uiteindelijk behaalden binnen 10 maanden de meeste deelnemers het landelijk erkende diploma voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn (crebocode 25498, 23189).

Het project met de gemeente Amersfoort is aangegrepen om een concept uit te werken dat toepasbaar is in andere vergelijkbare situaties en regio’s.
De combinatie van een gezamenlijke (strenge) voorselectie met een werken/leren traject in de zorg, lijkt een krachtige, waarin veel mogelijkheden van maatwerk en extra begeleiding zijn.
Het Werkgeversservicepunt is zeer ondersteunend gebleken bij het bemiddelen naar praktijkleerplaatsen bij zorginstellingen.

Landelijk opschalen

De ervaringen uit dit traject heeft SVOZ de afgelopen maanden verwerkt in een draaiboek voor Gemeenten om mensen uit een achterstandspositie naar een baan in de zorg te helpen.

Daarin zijn 3 elementen verder uitgewerkt: | SVOZ

  • Opleiding gestart met een strenge selectie en aangevuld met intensieve coaching/belegeiding,
  • Subsidie-advies voor aangesloten instellingen
  • HRM – meedenken over het functiebouwwerk binnen zorginstellingen en een in- en doorstroompad voor zorgmedewerkers.

Meer informatie: zie ook de Alliantie Samen Werken voor Werk

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende analyse van de mogelijkheden binnen uw organisatie, of gemeente.