Verslag van werkzaamheden 2017 afgerond

SVOZ heeft het Verslag van werkzaamheden over 2017 afgerond

SVOZ heeft het Verslag van werkzaamheden over 2017 afgerond. In het verslag wordt verantwoording afgelegd over de onderwijs- en examenkwaliteit van de SVOZ beroepsopleidingen gedurende het kalenderjaar 2017. De Inspectie van het Onderwijs heeft het Verslag van werkzaamheden ontvangen.

Resultaten tevredenheidsonderzoeken 2017

De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken bij belanghebbenden (deelnemers, BPV begeleiders, klanten en docenten) over 2017 zijn bekend.

Er is een hoge tevredenheid over de kwaliteit van het onderwijs en de examinering van de SVOZ beroepsopleidingen.
SVOZ beschouwt een score van 65% of meer als ‘tevreden’, regelmatig wordt er een 100% score behaald!
Er zijn over afgeronde opleidingen in 2017 geen onvoldoendes gegeven.

Het verslag is op te vragen onder vermelding van reden en tegen vergoeding voor drukkerijkosten via: info@svoz.nl.