Verslag van werkzaamheden 2016 afgerond

SVOZ heeft het Verslag van werkzaamheden over 2016 afgerond.

In het verslag wordt verantwoording afgelegd over de onderwijs- en examenkwaliteit van de SVOZ beroepsopleidingen gedurende het kalenderjaar 2016. De Inspectie van het Onderwijs heeft het Verslag van werkzaamheden ontvangen.

Resultaten tevredenheidsonderzoeken 2016

De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken bij belanghebbenden over 2016 zijn binnen. Er is een hoge tevredenheid over de kwaliteit van het onderwijs en de examinering van de SVOZ beroepsopleidingen. SVOZ beschouwt een score van 75% of meer als ‘tevreden’, regelmatig wordt er een 100% score behaald!

De tevredenheid over het onderwijs en de examinering wordt gemeten:

  • bij docenten (na afronding van elk werkproces),
  • bij deelnemers (zowel halverwege als aan het einde van de opleiding),
  • bij BPV begeleiders (aan het einde van de opleiding),
  • bij vertegenwoordigers van BPV instellingen (jaarlijks).

Punten waar minder dan 75% gescoord is (en daarmee leiden tot actiepunten voor 2017) zijn:

  • Deelnemers Verzorgende-IG: tijdigheid van de beoordeling van proeven van bekwaamheid/examens.
  • BPV begeleiders mbo-Verpleegkundige: informatie tijdens de Introductiebijeenkomst.
  • BPV begeleiders Verzorgende-IG: dialoog met SVOZ.
  • Klanten: inrichting BPV/ lestijd onnodig verloren.

Het verslag is op te vragen onder vermelding van reden en tegen vergoeding voor drukkerijkosten via: info@svoz.nl.