Positieve resultaten tevredenheidsonderzoeken 2015

SVOZ heeft het Verslag van werkzaamheden over 2015 afgerond. In het verslag wordt verantwoording afgelegd over de onderwijs- en examenkwaliteit van de SVOZ beroepsopleidingen gedurende het kalenderjaar 2015. De Inspectie van het Onderwijs heeft het Verslag van werkzaamheden ontvangen.

Het Verslag van werkzaamheden is op te vragen onder vermelding van reden en tegen vergoeding voor drukkerijkosten via: info@svoz.nl.

Resultaten tevredenheidsonderzoeken 2015

De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken over 2015 zijn binnen. SVOZ meet doorlopend de kwaliteit van de beroepsopleidingen. Alle ondervraagden zijn zeer tevreden over de kwaliteit van het onderwijs en de examinering van de SVOZ beroepsopleidingen!

De tevredenheid over het onderwijs en de examinering wordt gemeten:

• bij docenten (na afronding van elk werkproces, middels een evaluatieformulier).
• bij deelnemers (zowel halverwege als aan het einde van de opleiding, middels evaluatieformulieren).
• bij praktijkbegeleiders/beoordelaars van deelnemers BPV instellingen (aan het einde van de opleiding, middels een evaluatieformulier).
• bij vertegenwoordigers van BPV instellingen (jaarlijks, middels een enquête).

SVOZ beschouwt een score van 75% of meer als ‘tevreden’, regelmatig wordt er een 100% score behaald!