SVOZ continueert registratie in het CRKBO

De registratie voor het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) is weer voor 4 jaar verlengd. Sinds 2011 is SVOZ opgenomen in dit register. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
 | SVOZ
Deze CRKBO-registratie betekent een erkenning van de kwaliteit van ons opleidingsaanbod.
Voor onze klanten en deelnemers betekent het ook dat scholing door deze opname in het CRKBO-register vrijgesteld is van BTW.