Onderwijsinspectie: Veel Opleidingen in de Zorg hebben onvoldoende kwaliteit

 | SVOZNajaar 2018 onderzocht de Onderwijsinspectie weer het aanbod van opleidingen in de zorg. SVOZ slaagde weer met vlag en wimpel en mag de komende 4 jaar erkende diploma’s blijven afgeven!

Weet dus wat je diploma waard is en onderzoek zelf op de website van de Onderwijsinspectie hoe een opleider beoordeeld wordt alvorens te besluiten daar je opleiding te volgen.

Waar vind je de beoordeling door de Onderwijsinspecite van een Opleiding (tab Kwaliteitsprofiel Opleidingen)?

Op de website van de Onderwijsinspectie wordt per Onderwijsinstelling, de instelling en de opleidingen seperaat beoordeeld. Via ‘zoek en vergelijk’ kun je mbo-opleidingen kiezen en met elkaar vergelijken. Kies daar een MBO Onderwijsinstelling en kies daarna voor de tab Kwaliteitsprofiel Opleidingen:

 | SVOZ

In het nieuwe tabblad vind je vervolgens de beoordeling van de opleiding door de Onderwijsinspectie

Wij vinden het belangrijk om steeds met deelnemers, kwaliteitsinstellingen en beoordelaars als de Onderwijsinspectie continu te werken aan de volgende stap in kwaliteit van onze opleidingen. Alleen zo kunnen wij de kwaliteit van onze opleidingen voor de toekomst borgen en weten onze deelnemers en klanten dat ook in de toekomst de opleiding zijn waarde behoudt!