Nieuwe taalbeleidsregeling mbo-niveau 2 en entreeopleiding

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een nieuwe maatregel m.b.t. het taalbeleid uitgewerkt. Deze maatregel zal in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB opgenomen worden.

De maatregel houdt in dat mbo deelnemers op niveau 2 (en deelnemers Entree-opleiding) een extra cijferpunt krijgen voor Nederlands, ‘bovenop’ het behaalde resultaat.

Deze maatregel bestond al in het vmbo-bb, omdat niveau 2F voor een deel van de leerlingen te hoog gegrepen was. Leerlingen uit het vmbo-bb stromen over het algemeen door naar de Entree-opleiding of een mbo opleiding op niveau 2. Omdat voor het mbo onderhoudsplicht (bijhouden van vaardigheden taal en rekenen) geldt, zal dezelfde maatregel nu ook gaan gelden voor het mbo.

De examinering Nederlands voor mbo niveau 2 bestaat uit een centraal examen (taalvaardigheden Lezen en Luisteren) en uit instellingsexamens die bij de onderwijsinstelling afgenomen worden (taalvaardigheden Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven).

Zowel bij het resultaat van het centraal examen als bij het behaalde totaalresultaat van de instellingsexamens wordt één extra cijferpunt toegekend. De twee hier uit voortvloeiende cijfers worden gemiddeld om tot het diplomacijfer voor Nederlands niveau 2F te komen. De deelnemer krijgt zo één punt extra bovenop het behaalde resultaat.

De zak/slaagregeling blijft gelijk; er moet minimaal een 5 (vijf) behaald worden voor Nederlands niveau 2F om een mbo niveau 2 diploma te kunnen behalen.