LESSEN OPGESCHORT IVM CORONAVIRUS!

Het coronavirus breidt zich uit in Nederland.
Mensen die in de zorg werken zijn door hun vele contacten extra kwetsbaar voor besmetting. Daarbij werken zij met zieken en ouderen die eveneens kwetsbaar zijn en bij besmetting een groter gevaar lopen ernstig ziek te worden, of zelfs te overlijden.

Om te voorkomen dat zorgmedewerkers elkaar besmetten hebben wij ervoor gekozen onze opleidingen in ons opleidingscentrum in Utrecht op te schorten met ingang van 16 maart en vooralsnog tot en met 10 april.
Het betreft hier de lopende groepen én de nieuw te starten groepen in diezelfde periode.

De lesdagen worden op een later moment ingehaald. Zodra de lessen weer worden hervat, wordt het oorspronkelijk lesrooster gevolgd. Aan het einde van de opleiding worden dan de gemiste dagen toegevoegd.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn de komende weken, dan houden we iedereen via de mail op de hoogte.