Een mooie dag voor SVOZ!

Tanya Arkenbout, Manager Kwaliteitszorg & Onderwijsontwikkeling ontvangt het besluit van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
SVOZ krijgt wederom de diploma-erkenningen voor de Verzorgende-IG en mbo-Verpleegkundige beroepsopleidingen!

Tanya | SVOZ