Cursisten Perspectief in Haarlem geslaagd!

Op woensdag 18 juni namen 5 cursisten van Perspectief Leerwerkbedrijven hun diploma Helpende Zorg en Welzijn in ontvangst.

Cursisten Perspectief Haarlem geslaagd | SVOZ

Het Zorgproject van Perspectief Leerwerkbedrijven startte vorige jaar met een tweede leerwerktraject. Dit initiatief heeft als doel hulpbehoevende jongeren te kwalificeren voor een beroep en door te laten stromen naar betaald werk.

Inmiddels heeft 1 van deze vijf gediplomeerden nu een baan gevonden! Twee cursisten willen zelfs de Verzorgende-IG opleiding gaan volgen.

SVOZ wenst hen veel succes in hun verdere carrière!