MBO-College

mbo-opleidingen-svoz | SVOZ

De opleidingen van het SVOZ MBO-College zijn BBL-opleidingen (beroepsbegeleidende leerweg). De doelgroep bestaat uit volwassenen die (gaan) werken in de zorg. Al onze beroepsopleidingen worden verkort en versneld aangeboden. Deelnemers aan het MBO-College combineren leren op school en werken in de praktijk. De theorie bereidt de deelnemers voor op het praktijkdeel van de opleiding, hierin wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elementen uit de dagelijkse praktijk. Toetsen heten bij ons proeven van bekwaamheid en hebben meestal een theoriedeel én een praktijkdeel.

Wij verzorgen alle opleidingen ook incompany, op de locatie van de werkgever. Wij helpen werkgevers actief met de aanvraag van subsidie voor de opleidingen die vaak een groot deel van de opleidingskosten dekken!

Daarnaast zorgen wij ervoor dat deelnemers met elkaar, in dezelfde groep, aan een opleiding beginnen en deze ook afmaken. Door ook te bouwen aan groepsvaardigheden en iedereen individueel te begeleiden, zien wij dat onze opleidingen al jarenlang een slagingspercentage van meer dan 80% halen. Uiteraard is ook deze opleiding volledig landelijk erkend en voorzien van de SVOZ kwaliteitsgarantie©

De opleidingen  | SVOZzijn verkort en versneld. Een uitkomst voor mensen met een gezin, drukke baan of andere bezigheden en ideaal voor werkgevers die verletkosten zo laag mogelijk willen houden, maar wel met een zo hoog mogelijk rendement. SVOZ besteedt veel aandacht aan het (opnieuw) verkrijgen van studievaardigheden en daarbij bieden wij een 100% lesgarantie. Onze trainers en docenten zijn werkzaam of werkzaam geweest in de verpleging of verzorging en hebben ruime ervaring met competentiegericht leren en beoordelen.

De opleidingen van het MBO-College zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hebben dezelfde waarde als de diploma’s van reguliere lange opleidingen. Onze opleidingen worden 1 maal per 4 jaar door de Inspectie van het Onderwijs beoordeeld. SVOZ heeft in 2018 weer een goedkeurende verklaring ontvangen en mag de komende 4 jaar diploma’s blijven afgeven. De rapporten van de onderwijsinspectie zijn openbaar.

Deelnemers aan een mbo-opleiding dienen werkzaam te zijn bij een erkend leerbedrijf dat opgenomen is in het Register Erkende Leerbedrijven van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Voor stageplaatsen kunt u terecht op de website van de stagemarkt of kijken in het bedrijvenregister van SBB.