MBO-College

mbo-opleidingen-svoz | SVOZ

De opleidingen van het SVOZ MBO-College zijn BBL-opleidingen (beroepsbegeleidende leerweg). De doelgroep bestaat uit volwassenen die (gaan) werken in de zorg. Deelnemers aan het MBO-College combineren leren op school met werken in de praktijk. De theorie bereidt de deelnemers voor op het praktijkdeel van de opleiding, hierin wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elementen uit de dagelijkse praktijk. Toetsen heten bij ons proeven van bekwaamheid en zijn per definitie praktijktoetsen.

Wij verzorgen alle opleidingen ook incompany, op de locatie van de werkgever. Wij helpen werkgevers actief met de aanvraag van subsidie voor de opleidingen die vaak het grootste deel van de opleidingskosten dekken!

Daarnaast zorgen wij ervoor dat deelnemers met elkaar, in dezelfde groep, aan een opleiding beginnen en deze ook afmaken. Door ook te bouwen aan groepsvaardigheden en iedereen individueel te begeleiden, zien wij dat onze opleidingen al jarenlang een slagingspercentage van meer dan 80% halen. Uiteraard is ook deze opleiding volledig landelijk erkend en voorzien van de SVOZ kwaliteitsgarantie©

De opleidingen  | SVOZzijn dus binnen afzienbare tijd te doorlopen. Een uitkomst voor mensen met een gezin, drukke baan of andere bezigheden. En ideaal voor werkgevers die verletkosten zo laag mogelijk willen houden, maar wel met een zo hoog mogelijk rendement. SVOZ besteedt veel aandacht aan het (opnieuw) verkrijgen van studievaardigheden en daarbij bieden wij een 100% lesgarantie. Onze trainers en docenten zijn werkzaam of werkzaam geweest in de verpleging of verzorging en hebben ruime ervaring met competentiegericht leren en beoordelen.

De opleidingen van het MBO-College zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hebben een zogenaamde Crebo-erkenning. Onze opleidingen worden jaarlijks door de Inspectie van Onderwijs beoordeeld. Aangezien de onderwijsinspectie de laatste jaren geen aandachtspunten voor SVOZ had ten aanzien van haar onderwijs en examinering, is het toezicht versoepeld. De rapporten van de onderwijsinspectie zijn openbaar.

Deelnemers aan een mbo-opleiding dienen werkzaam te zijn bij een erkend leerbedrijf dat opgenomen is in het Register Erkende Leerbedrijven van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Voor stageplaatsen kunt u terecht op de website van de stagemarkt of kijken in het bedrijvenregister van SBB.