Stageplek

Deelnemers aan een MBO-opleiding (MBO-College) moeten werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf. Alleen dan kom je in aanmerking voor een diploma. Dat is geregeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, artikel 7.2.10.
Ook voor de EVV-opleiding (Zorgacademie) is een erkende leerplaats nodig.

Leerbedrijven worden erkend door het SBB. De erkenning waarborgt dat er voldoende begeleiding is tijdens je werk of stage en dat er voldoende mogelijkheden zijn om je praktijkopdrachten te kunnen uitvoeren.
SVOZ houdt intensief contact met de leerbedrijven van onze deelnemers. Samen zorgen we ervoor dat cursisten succesvol de opleiding doorlopen.

Wil je weten of jouw zorginstelling een erkend leerbedrijf is? Kijk dan in het bedrijvenregister van SBB (www.stagemarkt.nl). Hier vind je een totaaloverzicht van alle erkende leerbedrijven en van de beschikbare stageplaatsen.