Geschiedenis

SVOZ is in 1973 opgericht door de Nationale Ziekenhuisraad (NZR), een overkoepelende organisatie voor werkgevers in de gezondheidszorg. Volgens de NZR was het tijd voor een stichting die het grote aantal vervolgopleidingen voor verzorgenden in verpleeghuizen combineerde tot één uniforme landelijke opleiding: Stichting Voortgezette Opleiding Ziekenverzorgenden (S.V.O.Z.). De zorgsector ontwikkelde zich in loop van tijd verder en ook S.V.O.Z. groeide mee. Naast de Voortgezette Opleiding ontwikkelde SVOZ daarom al snel een breder aanbod aan bij- en nascholing. Door deze uitbreidingen werden naast de verpleegzorg ook andere segmenten binnen de zorg behandeld.

De opbrengsten van cursus- en examengelden zorgden vanaf het begin voor een zelfstandige financiering van S.V.O.Z. Deze onafhankelijkheid werd nog eens benadrukt toen in 1993 alle bestuurlijke banden met de Nederlandse Zorgfederatie (de vroegere NZR en voorloper van het huidige ActiZ) werden verbroken. Vanaf dat moment werd er gesproken van SVOZ.

Met de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) in 1996 verdween het klassieke in-service onderwijs dat in de zorgsector gebruikelijk was. De WEB zorgde er bovendien voor dat beroepsonderwijs ook door particuliere onderwijsinstellingen verzorgd kon worden, op voorwaarde dat werd voldaan aan de benodigde kwaliteitseisen. SVOZ greep deze kans en ontwikkelde zowel verkorte als versnelde trajecten. De eerste opleiding Verzorgende IG ging in 1998 van start en werd gevolgd door meerdere mbo-opleidingen. Voor de verkorte beroepsopleidingen was vanaf het begin veel belangstelling. De sterk praktijkgerichte aanpak en intensieve begeleiding bij SVOZ bleken ook bij deze opleidingen de basis van het succes.

Bij het 20-jarig bestaan van SVOZ in 1992 werd de Prinses Margriet Prijs in het leven geroepen. Deze prijs werd geïntroduceerd om het imago van verplegenden en verzorgenden een impuls te geven. De prijs is bedoeld voor verzorgenden die in de organisatie waar zij werken een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. H.K.H. Prinses Margriet reikte de prijs in 2013 voor de twaalfde keer uit.

In 43 jaar is SVOZ uitgegroeid tot een brede specialist op het gebied van opleidingen en trainingen in de zorgsector. Inmiddels is SVOZ de grootste particuliere opleider voor de zorg.