Kwaliteit

SVOZ Kwaliteitsgarantie©

 | SVOZ

Meest recente (najaar 2018) beoordeling van de Onderwijsinspectie: op alle onderdelen ‘Goed’. Vraag bij vergelijk met andere zorgopleiders altijd naar de meest recente beoordeling door de Onderwijsinspectie.

SVOZ staat voor kwaliteit (SVOZ Kwaliteitsgarantie ©), gedurende het gehele traject van de opleiding en in alle facetten van onze bedrijfsvoering. SVOZ heeft onder andere het NRTO keurmerk en wordt geaccrediteerd voor haar branche-erkende opleidingen door het CZO.

De Onderwijsinspectie was dan ook in haar meest recente rapport van oordeel dat SVOZ op alle punten een voldoende tot goed scoorde. Een citaat: “De opleidingstrajecten zijn op maat gesneden en leveren een hoog rendement op. De lessen en de beroepspraktijkvorming worden regelmatig onderworpen aan een duidelijk systeem van kwaliteitszorg.” Dat systeem behelst onder meer een doorlopende tevredenheidsmeting onder alle betrokkenen van de opleiding.


 

Volgens het jaarlijkse Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs is de basiskwaliteit binnen het middelbaar beroepsonderwijs op orde. De opleidingen van SVOZ behoort onder andere tot de 12% van alle opleidingen, die voldoen aan alle kwaliteitseisen. SVOZ levert voldoende kwaliteit, voldoet aan alle wettelijke vereisten en heeft de kwaliteitsborging in voldoende mate geregeld.

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding | NRTO | SVOZ

SVOZ is lid van NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, het Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland. NRTO is de vereniging van ondernemers in particulier onderwijs. SVOZ is actief lid van deze vereniging en heeft het NRTO-keurmerk behaald en committeert zich aan de algemene voorwaarden en aan de gedragscode.

NRTO_keurmerk | SVOZ

NRTO-leden zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumenten.

Stichting Geschillencommissie Consumenten | SVOZ

Verslag van werkzaamheden 2017

SVOZ heeft het Verslag van werkzaamheden over 2017 afgerond. In het verslag wordt verantwoording afgelegd over de onderwijs- en examenkwaliteit van de SVOZ beroepsopleidingen gedurende het kalenderjaar 2017. De Inspectie van het Onderwijs heeft het Verslag van werkzaamheden ontvangen.

Het verslag is op te vragen onder vermelding van reden en tegen vergoeding voor drukkerijkosten via: info@svoz.nl.

Resultaten tevredenheidsonderzoeken 2017

De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken bij belanghebbenden (deelnemers, BPV begeleiders, klanten en docenten) over 2017 zijn bekend.

Er is een hoge tevredenheid over de kwaliteit van het onderwijs en de examinering van de SVOZ beroepsopleidingen.
SVOZ beschouwt een score van 65% of meer als ‘tevreden’, regelmatig wordt er een 100% score behaald!
Er zijn over afgeronde opleidingen in 2017 geen onvoldoendes gegeven.

SVOZ kwaliteitsgarantie©

Een opleiding bij SVOZ biedt studenten een kwaliteitsgarantie© bij de sollicitatie naar een baan in de zorg. Wij voldoen niet alleen aan de hoogste kwaliteitseisen, wij vinden het ook belangrijk dat onze kandidaten goed en praktijkgericht worden voorbereid op hun toekomstige baan.

kwaliteit@svoz.nl

Hier kan elke belanghebbende (deelnemer, docent, begeleider/beoordelaar praktijk en opdrachtgevers) verzoeken, tips en informatie met betrekking tot de kwaliteit van SVOZ opleidingen aangeven. Denk bijvoorbeeld aan een gewenste verbetering in een examen, onderwijsproces of een procedure, gewenste actuele informatie ter opname in het lesmateriaal, enz.

Examenreglement

Het examenreglement van elke beroepsopleiding is op te vragen onder vermelding van reden en tegen vergoeding voor drukkerijkosten via: info@svoz.nl

Klachten

SVZOZ kent twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen.
Klik hier om naar de klachtenprocedure te gaan.