Kwaliteit

SVOZ staat voor kwaliteit, gedurende het gehele traject van de opleiding en in alle facetten van onze bedrijfsvoering. De Onderwijsinspectie was dan ook in haar meest recente rapport van oordeel dat SVOZ op alle punten een voldoende tot goed schoorde. Een citaat: “De opleidingstrajecten zijn op maat gesneden en leveren een hoog rendement op. De lessen en de beroepspraktijkvorming worden regelmatig onderworpen aan een duidelijk systeem van kwaliteitszorg.” Dat systeem behelst onder meer een doorlopende tevredenheidsmeting onder alle betrokkenen van de opleiding.

Volgens het jaarlijkse Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs is de basiskwaliteit binnen het middelbaar beroepsonderwijs op orde. De opleidingen van SVOZ behoort onder andere tot de 12% van alle opleidingen, die voldoen aan alle kwaliteitseisen. SVOZ levert voldoende kwaliteit, voldoet aan alle wettelijke vereisten en heeft de kwaliteitsborging in voldoende mate geregeld.

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding | NRTO | SVOZ

SVOZ is lid van NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, het Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland. NRTO is de vereniging van ondernemers in particulier onderwijs. SVOZ is actief lid van deze vereniging en heeft het NRTO-keurmerk behaald en committeert zich aan de algemene voorwaarden en aan de gedragscode.

NRTO_keurmerk | SVOZ

NRTO-leden zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumenten.

Stichting Geschillencommissie Consumenten | SVOZ

Verslag van werkzaamheden 2016

SVOZ heeft het Verslag van werkzaamheden over 2016 afgerond. In het verslag wordt verantwoording afgelegd over de onderwijs- en examenkwaliteit van de SVOZ beroepsopleidingen gedurende het kalenderjaar 2016. De Inspectie van het Onderwijs heeft het Verslag van werkzaamheden ontvangen.

Het verslag is op te vragen onder vermelding van reden en tegen vergoeding voor drukkerijkosten via: info@svoz.nl.

Resultaten tevredenheidsonderzoeken 2016

De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken bij belanghebbenden over 2016 zijn binnen.
Er is een hoge tevredenheid over de kwaliteit van het onderwijs en de examinering van de SVOZ beroepsopleidingen.
SVOZ beschouwt een score van 75% of meer als ‘tevreden’, regelmatig wordt er een 100% score behaald!

De tevredenheid over het onderwijs en de examinering wordt gemeten:
• bij docenten (na afronding van elk werkproces),
• bij deelnemers (zowel halverwege als aan het einde van de opleiding),
• bij BPV begeleiders (aan het einde van de opleiding),
• bij vertegenwoordigers van BPV instellingen (jaarlijks).

Punten waar minder dan 75% gescoord is (en daarmee leiden tot actiepunten voor 2017) zijn:
• Deelnemers Verzorgende-IG: tijdigheid van de beoordeling van proeven van bekwaamheid/examens.
• BPV begeleiders mbo-Verpleegkundige: informatie tijdens de Introductiebijeenkomst.
• BPV begeleiders Verzorgende-IG: dialoog met SVOZ.
• Klanten: inrichting BPV/lestijd onnodig verloren.

kwaliteit@svoz.nl

Hier kan elke belanghebbende (deelnemer, docent, begeleider/beoordelaar praktijk en opdrachtgevers) verzoeken, tips en informatie met betrekking tot de kwaliteit van SVOZ opleidingen aangeven. Denk bijvoorbeeld aan een gewenste verbetering in een examen, onderwijsproces of een procedure, gewenste actuele informatie ter opname in het lesmateriaal, enz.

Examenreglement

Het examenreglement van elke beroepsopleiding is op te vragen onder vermelding van reden en tegen vergoeding voor drukkerijkosten via: info@svoz.nl