Doelgroepen

Werkenden in de zorg

SVOZ biedt opleidingen en trainingen aan voor (jong) volwassenen, die werken of gaan werken in de zorgsector. Met onze jarenlange ervaring in het volwassenenonderwijs weten wij dat weer naar school gaan niet altijd meevalt. Om die reden zijn al onze opleidingen versneld én verkort te volgen. Een uitkomst voor mensen met een gezin, drukke baan of andere bezigheden. Bovendien besteedt SVOZ tijdens de opleiding veel aandacht aan het (opnieuw) verkrijgen van studievaardigheden.

Zorgsector

SVOZ is landelijk actief en heeft in de afgelopen 48 jaar een groot netwerk opgebouwd in de belangrijkste segmenten van de zorgsector; verpleging & verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ, psychiatrie, revalidatie en ziekenhuizen. Samen met met werkgevers, reïntegratiebedrijven en het UWV Werkbedrijf ontwikkelt SVOZ op regionaal niveau opleidingstrajecten voor herintreders en werkzoekenden. SVOZ heeft onder andere het NRTO keurmerk en is geaccrediteerd voor haar branche-erkende opleidingen door het CZO.

Naar werk in de zorg?

In samenwerking met WIJ.ZORGEN biedt SVOZ deelnemers aan een een verkort werk-leertraject tot Verzorgende-IG te volgen, ervaring op te doen in de praktijk en een landelijk erkend diploma te behalen in 18 maanden.
WIJ.ZORGEN begeleidt bij de overstap naar de zorg. Hierbij wordt werken en leren gecombineerd met baangarantie!