Leren bij SVOZ

‘Nog iets geleerd vandaag?’, is het motto van SVOZ.

Leren is een proces dat continu en levenslang plaatsvindt. Mensen uit de zorgsector die bij SVOZ terechtkomen, willen vooral leren door te ‘doen’. Niet leren door avonden lang in de boeken te zitten, maar leren door in de praktijk bezig te zijn. Met hoofd, hart en handen de juiste vaardigheden en houding eigen maken. Theoretische kennis is hierbij ondersteunend en van groot belang.

Het onderwijs van SVOZ sluit naadloos aan op deze visie. In onze onderwijsprogramma’s besteden we veel aandacht aan de opbouw van het portfolio. Onze deelnemers krijgen hierbij hulp van begeleiders uit de praktijk. De Inspectie van Onderwijs heeft deze praktijkgerichte aanpak van SVOZ de laatste jaren als zeer positief beoordeeld.