Incompany Opleidingen

‘De directe opleidingskosten voor zorgopleidingen worden in het huidige subsidieklimaat vaak voor een groot gedeelte vergoed via landelijke en/of regionale subsidies!’

Marktleider Incompany Opleidingen in de Zorg  | SVOZ

SVOZ is de absolute marktleider in Nederland op het gebied van Incompany opleidingen in de zorg. Dit zijn op locatie verzorgde opleidingen in de zorginstelling met SVOZ kwaliteitsgarantie©. Mede door haar grote netwerk aan gekwalificeerde docenten, hrm programma en subsidie-ondersteuning, is SVOZ in staat deze service op dit niveau in te vullen.

 | SVOZ

Organisaties als AxionContinu, Amstelring, Careyn, Amsta, Cordaan, Treant, Fokuswonen en vele andere organisaties vragen SVOZ niet voor niets al jaren om hun personeel op hun locaties op te leiden. Een totaaloverzicht van onze klanten door heel Nederland, leest u hier.

De voordelen van een opleiding op locatie:

  • directe aansluiting bij de dagelijkse praktijk van uw organisatie
  • aansluiten bij uw eigen bedrijfscultuur
  • in een veilige omgeving, zonder deelnemers van concurrenten aansluiten bij bedrijfsinnovatie en inrichting van de organisatie
  • te kunnen starten op het door u gewenst moment
  • profiteren van alle (stapelbare) subsidies

Maatwerk

Als opdrachtgever hebt u veel invloed op de vorm en inhoud van de opleiding. Op verzoek verwerken wij uw protocollen, signatuur, cultuur, zorgplansystematiek, etc. in de opleiding.

 | SVOZ

SVOZ werkt, desgewenst, pro-actief samen met de HRM-afdeling van onze opdrachtgevers  om per deelnemer maatwerk in opleiding en carrière-perspectief te creëren. SVOZ denkt mee in de vormgeving van het functiebouwwerk van de organisatie en adviseert in een stabiele (zij-)instroom van nieuwe medewerkers en opscholing van bestaand personeel. SVOZ kan participeren bij de selectiegesprekken van (zij)instromers en daarbij beoordelen wat de opleidingskansen zijn van de betreffende instromer.

Bij langdurige samenwerking vanuit Raamovereenkomsten helpen wij zelfs onze klanten om een eigen ‘Academie’ op te zetten als onderdeel van hun langjarige HR kwaliteits-visie en strategie.

SVOZ Subsidie-advies©

SVOZ kan u adviseren en ondersteunen bij uw subsidie-aanvraag.

Onze opleidingen en trainingen hebben kwaliteitsgarantie en zijn volledig gecertificeerd (SVOZ heeft onder andere het NRTO keurmerk en wordt geaccrediteerd voor haar branche-erkende opleidingen door het CZO). Zij komen daarom in aanmerking voor subsidie- en belastingvoordelen. Wij verzorgen daarnaast al onze opleidingen ook op de gewenste locatie van de Werkgever, zonder meerkosten en door heel Nederland. Erkende leerbedrijven komen voor de bekostiging van de begeleiding van BBL-leerlingen doorgaans in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren en het Stagefonds Zorg. Tenslotte helpen wij ook bij het verkrijgen van regionale subsidiemogelijkheden zoals Sectorplan Plus of ook Europese werkgelegenheids- en stimuleringsfondsen.

Wij werken in deze soms complexe materie samen met landelijk opererende accountantskantoren met een eigen adviespraktijk in subsidieverlening met als specialisme de ‘Zorg’. Ook hebben wij daarmee afspraken over hulp bij aanvraag, administratie en monitoring van lopende subsidies.

Het subsidieklimaat is momenteel gunstig in Nederland. Opdrachtgevers schrikken vaak van de prijs van een incompany opleiding, maar na aftrek van de te ontvangen subsidies blijkt vaak dat de opleidingskosten bijna geheel wegvallen!

 | SVOZ

* NB : Aan dit rekenmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

RekenvoorbeeldIncompany opleiding MBO Verpleegkundige

Op basis van 16 Deelnemers die 50 lesdagen verspreid over 2 jaar volgen.

 | SVOZ

Referenties en contact

Vanuit uw dagelijkse praktijk samenwerken. Vanuit de procedures, bedrijfscultuur en interne doelstellingen van uw organisatie mee helpen bouwen aan een goede zorg, doen wij voor veel grote zorginstellingen. Neem gerust contact op om voor referenties hoe wij dit in praktijk realiseren.