Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

In deze Branche-erkende opleiding verwerven verzorgenden kennis en vaardigheden in het omgaan met psychogeriatrische zorgvragers. Bekende benaderingswijzen, zoals Realiteits Oriëntatie Benadering (ROB), validation en snoezelen komen aan bod. Daarnaast wordt in de opleiding gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie aandacht besteed aan belevingsgerichte zorg, zintuigactivering en kleinschalige woonvoorzieningen. Omgaan met moeilijke situaties komt via de praktijkopdrachten aan de orde. Reflectie op het eigen handelen van de verzorgende is een wezenlijk onderdeel van het programma.

De doelstellingen van de opleiding komen overeen met de kerntaken van de GVP, namelijk:

  • Behartigen van kwaliteit van leven voor de psychogeriatrische cliënt,
  • Begeleiden, adviseren en professionalisering van collega’s en vrijwilligers;
  • Ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers van psychogeriatrische cliënten.


Intervisie
In het kader van professionalisering (en de rol van de GVP hierin) is begeleide intervisie in kleine groepen opgenomen in de opleiding.

Programma

Toelatingsvoorwaarden
Je wordt toegelaten tot de opleiding als je:

  • in het bezit bent van het diploma Verzorgende (niveau 3) of vergelijkbaar niveau;
  • gedurende de opleiding werkzaam bent bij een niveau 3 erkend leerbedrijf.

Erkenning & Accreditatie
De opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie is een erkende opleiding door de branche V&V. Bij diplomering ontvangt de deelnemer het insigne Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. Daarnaast is de opleiding geaccrediteerd door de V&VN, waardoor deelnemers (gestart vanaf 6 september 2017) 80 accreditatiepunten kunnen krijgen na diplomering.

 | SVOZ

Duur
10 lesdagen.

Praktische informatie

Open inschrijving

Kosten
Voor particulieren is betaling in termijnen mogelijk: 1 termijn van € 765,- vooraf te voldoen. Hierna volgen 2 termijnen van € 382,- exclusief boeken: circa € 60,-.
Bij betaling van het cursusgeld in 1 termijn, wordt een korting toegepast van 4% = € 1.470,-.

Plaats & datum
Utrecht – 4 april 2018 (lessen op woensdagen)

Incompany

Kosten
Op aanvraag

Plaats & datum
Op locatie, of in overleg

Inschrijven