Gespecialiseerd Verzorgende Palliatieve Zorg

In de opleiding ‘Gespecialiseerd Verzorgende Palliatieve zorg’ verdiep je je in de speciale zorg voor ernstige zieke mensen, voor wie genezen niet meer mogelijk is. Juist in deze laatste levensfase kan je heel veel betekenen voor de zorgvrager.

Ondersteuning is natuurlijk nodig op medische en verpleegkundige gebied. Maar ook op het psychische, sociale, spirituele vlak. Niet alleen voor de zorgvrager maar ook voor de familie. Wil je graag een belangrijk onderdeel zijn van deze laatste levensfase en hier meer over leren? Dan is deze opleiding geschikt voor jou.

Leerdoel opleiding palliatieve zorg

Na deze opleiding ben je in staat om palliatieve zorg te bieden aan zorgvragers en hun familie en vrienden.

De 10 thema’s die aanbod komen zijn;

  • Betekenis van ziekte en dood – inleiding palliatieve zorg en palliatieve zorgvrager.
  • Culturele en godsdienstige achtergronden
  • Organisatie van de zorg
  • Hoe communiceer je het beste.
  • Pijn, pijnbeleving en pijnbestrijding
  • Symptomen en klachten in de palliatieve fase
  • Psychische aspecten
  • Ethische en spirituele  aspecten (euthanasie en sedatie)
  • Hoe ga je om met rouw
  • Zorg voor de familie en mantelzorgers

Deze opleiding geven wij in kleine groepen zodat er veel ruimte is om te praten over ervaringen.

Programma

Toelatingsvoorwaarden
De opleiding is bestemd voor verzorgende (niveau 3) die werkzaam zijn in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg.

Duur
Deze opleiding bestaat uit 5 lesdagen van 6 uur. De lessen worden op de maandagen verzorgd. Je kan uitgaan van ongeveer 3 uur studiebelasting gedurende de week. Het huiswerk bestaat vooral uit het maken van opdrachten en het lezen van literatuur.

Certificaat
Indien je alle dagdelen hebt bijgewoond en je een voldoende haalt voor je eindopdracht ontvang je een certificaat.

Praktische informatie

Open inschrijving

Kosten
De kosten zijn 945 euro.

Wil je betalen in termijnen, dan is dat mogelijk. De eerste termijn is  € 492,- (vooraf te voldoen). Hierna volgt nog 1 termijn van € 492,-.
Bij een betaling van het cursusgeld in 1 termijn wordt een korting toegepast van 4%. De kosten zijn dan eenmalig € 945,- (alleen voor particulieren).

Plaats & datum
Utrecht – start 29 maart 2018

De lessen worden op donderdagen verzorgd. De lestijden zijn van 9.30 tot 16.00 uur.

Incompany

Wij verzorgen ook de opleiding Palliatieve zorg op locatie. Zijn er meerdere verzorgers die aan deze opleiding willen deelnemers, neem dan contact met ons op voor een offerte op maat.

Inschrijven