Verzorgende-IG, niveau 3

De Verzorgende-IG verleent basiszorg, overlegt met andere beroepsbeoefenaren; artsen, fysiotherapeuten e.d. en voert werkzaamheden uit vastgelegd in het zorg(leef)plan. Daarnaast mag de Verzorgende-IG de verpleegtechnische handelingen uitvoeren, zoals katheters inbrengen, injecties geven, neussondes inbrengen, etc.

Helpenden en Verzorgenden die al in de zorgsector werkzaam zijn, kunnen via een versneld en verkort traject het VIG-diploma halen. De opleiding kan verkort worden aangeboden, omdat de deelnemers een voltooide zorgberoepsopleiding op niveau 2 of hoger bezitten en werkervaring hebben.

De naam Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) is sinds 1 december 1999 een wettelijk beschermde titel.

Programma

Doelgroep
Helpenden en oud opgeleide Verzorgenden

Toelatingsvoorwaarden
Je wordt toegelaten tot de opleiding als je:

  • in het bezit bent van een diploma Helpende (niveau 2) of vergelijkbaar niveau;
  • minimaal een half jaar op het niveau van Helpende werkzaam bent;
  • minimaal 24 uur per week werkzaam bent bij een erkend leerbedrijf (wisseldiensten, niet alleen nachtdiensten);
  • de mogelijkheid hebt binnen de werksituatie de Proeven van Bekwaamheid uit te voeren;
  • de Nederlandse taal voldoende beheerst (ter beoordeling door de werkgever).

Als je twijfelt of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of vrijstelling voor onderdelen wilt aanvragen, neem dan contact op met ons kantoor via 030 – 262 61 85 / info@svoz.nl.

Leerweg
BBL (BeroepsBegeleidend Leerweg)

Duur
De opleiding start met een introductiebijeenkomst. Hierna volgen 32 lesdagen van 8 uur. In het eerste jaar worden 25 lesdagen gepland. In het tweede jaar zijn de resterende 7 lesdagen gepland in een periode van 14 weken, gevolgd door een BPV periode van 2 maanden, waarin de (nog openstaande) Proeven van Bekwaamheid afgerond worden. De opleiding duurt ongeveer 18 maanden (inclusief schoolvakanties).

Erkenning
Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt deelnemer het insigne voor verzorgenden en het erkende diploma Verzorgend -IG, Crebonummer 95530.

Subsidie
De opleiding Verzorgende-IG voldoet aan de urennorm die het Ministerie van OCW gesteld heeft aan BBL onderwijs waardoor werkgevers mogelijk in aanmerking komen voor subsidiëring middels de ‘Subsidieregeling praktijkleren’.

Doorstroommogelijkheden
Als je de opleiding Verzorgende-IG hebt afgerond kun je doorstromen naar een vervolgopleiding op niveau 4, Mbo-Verpleegkundige of naar andere richtingen, zoals sociaal agogisch werk. Na enige (jaren) werkervaring kan je als gediplomeerd Verzorgende-IG je specialiseren voor de functie van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) of Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP).

Arbeidsmarktperspectief

De kwalificatie Verzorgende-IG biedt landelijk voldoende kansen op werk (bron: www.kansopwerk.nl ).

Inhoud
Klik voor meer informatie over de inhoud over de opleiding op: ‘Overzicht opleiding Verzorgende-IG’.

Praktische informatie

Open inschrijving

Kosten: van € 4.015 ,- nu voor € 3.495-!

Bij betaling van het cursusgeld in 1 termijn wordt een korting toegepast van 4% = € 3.495-,
In termijnen: 1e termijn van € 1.817,- (vooraf te voldoen); hierna 3 termijnen van € 606,- exclusief boeken circa: € 346,-

Plaats & datum
Utrecht – 15 juni 2016
Groningen – 24 juni 2016
Utrecht – najaar 2016 *

* De Verzorgende-IG opleiding zal in het najaar conform de herziene kwalificatiedossiers van start gaan. De nieuwe prijs is nog niet bekend, inschrijven is al wel mogelijk. U kunt 1 maand voor aanvang van de opleiding kosteloos annuleren.

Incompany

Kosten
Op aanvraag

Plaats & datum
Op locatie, of in overleg

insignes4 | SVOZ