Verzorgende-IG, niveau 3

De Verzorgende-IG verleent basiszorg, overlegt met andere beroepsbeoefenaren; artsen, fysiotherapeuten e.d. en voert werkzaamheden uit vastgelegd in het zorg(leef)plan. Daarnaast mag de Verzorgende-IG de verpleegtechnische handelingen uitvoeren, zoals katheters inbrengen, injecties geven, neussondes inbrengen, etc.

Helpenden en Verzorgenden die al in de zorgsector werkzaam zijn, kunnen via een versneld en verkort traject het VIG-diploma halen. De opleiding kan verkort worden aangeboden, omdat de deelnemers een voltooide zorgberoepsopleiding op niveau 2 of hoger bezitten en werkervaring hebben. Deze opleiding bieden wij aan in de vorm van ‘blended learning’, een mix van online en klassikaal onderwijs.

De naam Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) is sinds 1 december 1999 een wettelijk beschermde titel.

Programma

Doelgroep
Helpenden en oud opgeleide Verzorgenden

Toelatingsvoorwaarden
Je wordt toegelaten tot de opleiding als je:

  • in het bezit bent van een diploma Helpende (niveau 2) of vergelijkbaar niveau;
  • minimaal een jaar op het niveau van Helpende werkzaam bent;
  • minimaal 24 uur per week werkzaam bent bij een erkend leerbedrijf (wisseldiensten, niet alleen nachtdiensten);
  • de mogelijkheid hebt binnen de werksituatie de Praktijkexamens af te leggen;
  • de Nederlandse taal voldoende beheerst (ter beoordeling door de werkgever).

Als je vrijstelling voor de toelatingsvoorwaarden of vrijstelling voor onderdelen/ werkprocessen wilt aanvragen, klik dan hier voor het aanvraagformulier.

Leerweg
BBL (BeroepsBegeleidend Leerweg)

Duur
De opleiding start met een introductiebijeenkomst. Hierna volgen 38 lesdagen van 8 uur. De opleiding duurt ongeveer 18 maanden (inclusief schoolvakanties). De lessen worden op woensdagen verzorgd.

Erkenning
Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt deelnemer het insigne voor verzorgenden en het erkende diploma Verzorgende-IG, Crebocode 23187, kwalificatie Verzorgende-IG VVT Crebocode 25491.

Subsidie
De opleiding Verzorgende-IG voldoet aan de urennorm die het Ministerie van OCW gesteld heeft aan BBL onderwijs waardoor werkgevers mogelijk in aanmerking komen voor subsidiëring middels de ‘Subsidieregeling praktijkleren’.

Doorstroommogelijkheden
Als je de opleiding Verzorgende-IG hebt afgerond kun je doorstromen naar een vervolgopleiding op niveau 4, Mbo-Verpleegkundige of naar andere richtingen, zoals sociaal agogisch werk. Na enige (jaren) werkervaring kan je als gediplomeerd Verzorgende-IG je specialiseren voor de functie van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) of Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP).

Arbeidsmarktperspectief

De kwalificatie Verzorgende-IG biedt landelijk voldoende kansen op werk (bron: www.kansopwerk.nl ).

Inhoud
Klik voor meer informatie over de inhoud over de opleiding op: ‘Overzicht opleiding Verzorgende-IG’.

Praktische informatie

Open inschrijving

Plaats & datum
Utrecht – 14 maart 2018 (lesdagen op woensdag)

Kosten: € 4.250,-
Voor particulieren is betaling in termijnen mogelijk: 1e termijn van € 2.210,- vooraf te voldoen, hierna volgen 3 termijnen van € 736,67
Het boekengeld bedraagt € 587,65
Bij betaling van het cursusgeld in 1 termijn, wordt een korting toegepast van 4% = € 4.250,-

Incompany

Kosten
Op aanvraag

Plaats & datum
Op locatie, of in overleg

Inschrijven