Verzorgende-IG, niveau 3

De Verzorgende-IG verleent basiszorg, overlegt met andere beroepsbeoefenaren; artsen, fysiotherapeuten e.d. en voert werkzaamheden uit vastgelegd in het zorg(leef)plan. Daarnaast mag de Verzorgende-IG de verpleegtechnische handelingen uitvoeren, zoals katheters inbrengen, injecties geven, neussondes inbrengen, etc.

Helpenden en Verzorgenden die al in de zorgsector werkzaam zijn, kunnen via een versneld en verkort traject het VIG-diploma halen. De opleiding kan verkort worden aangeboden, omdat de deelnemers een voltooide zorgberoepsopleiding op niveau 2 of hoger bezitten en werkervaring hebben.

De naam Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) is sinds 1 december 1999 een wettelijk beschermde titel.

Algemene informatie

Doelgroep
Helpenden en oud opgeleide Verzorgenden

Toelatingsvoorwaarden
Je wordt toegelaten tot de opleiding als je:

  • in het bezit bent van een diploma Helpende (niveau 2) of vergelijkbaar niveau;
  • minimaal een half jaar op het niveau van Helpende werkzaam bent;
  • minimaal 15 uur per week werkzaam bent bij een erkend leerbedrijf (wisseldiensten, niet alleen nachtdiensten), per 1 januari 2016: 24 uur per week;
  • de mogelijkheid hebt binnen de werksituatie de Proeven van Bekwaamheid uit te voeren;
  • de Nederlandse taal voldoende beheerst (ter beoordeling door de werkgever).

Als je twijfelt of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of vrijstelling voor onderdelen wilt aanvragen, neem dan contact op met ons kantoor via
030 2626185 / info@svoz.nl.

Leerweg
BBL (BeroepsBegeleidend Leerweg)

Duur
De opleiding start met een introductiebijeenkomst. Hierna volgen 32 lesdagen van 8 uur. In het eerste jaar worden 25 lesdagen gepland. In het tweede jaar zijn de resterende 7 lesdagen gepland in een periode van 14 weken, gevolgd door een BPV periode van 2 maanden, waarin de (nog openstaande) Proeven van Bekwaamheid afgerond worden. De opleiding duurt ongeveer 18 maanden (inclusief schoolvakanties).

Erkenning
Crebonummer 95530

Subsidie
De opleiding Verzorgende-IG voldoet aan de urennorm die het Ministerie van OCW gesteld heeft aan BBL onderwijs, waardoor werkgevers mogelijk in aanmerking kunnen komen voor subsidi├źring middels de 'Subsidieregeling praktijkleren'.

Inhoud
Klik voor informatie over de inhoud van de opleiding op: 'Overzicht opleiding Verzorgende -IG'

Doorstroommogelijkheden
Als je de opleiding Verzorgende-IG hebt afgerond, kun je doorstromen naar een vervolgopleiding op niveau 4, Mbo-Verpleegkundige of naar andere richtingen, zoals sociaal agogisch werk. Na enige (jaren) werkervaring kan je als gediplomeerd Verzorgende-IG je specialiseren voor de functie van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) of Gespecialiseerd Verzorgende Psycho-geriatrie (GVP).

Arbeidsmarktperspectief

De kwalificatie Verzorgende-IG biedt landelijk goede kansen op werk (bron: http://www.calibris.nl/cijfersentrends/Landelijk-beeld-Kans-op-Werk )

Open inschrijving
Kosten
In termijnen: 1e termijn van € 2.000,- (vooraf te voldoen); hierna 3 termijnen van € 668,- exclusief boeken circa: € 345,-
Bij betaling van het cursusgeld in 1 termijn wordt een korting toegepast van 4% = € 3.850,-

Plaats & datum
Utrecht: 6 oktober 2015

Incompany
Kosten: op aanvraag
Plaats en datum: op locatie of in overleg